Attefallsåtgärder

Du måste göra en anmälan om du ska utföra en attefallsåtgärd.

Attefallsåtgärder är åtgärder som du inte behöver söka bygglov för, men som du måste anmäla. För att din åtgärd ska räknas som en attefallsåtgärd måste den uppfylla vissa krav.

Bygga attefallshus

Det här gäller för attefallshus.

Bygga takkupor

Takkupor kan räknas som attefallsåtgärder i vissa fall.

Det här gäller om du vill bygga takkupor.

Inreda en ny bostad i ett enbostadshus

Om du vill göra i ordning en till bostad i ditt hus kan det räknas som en attefallsåtgärd.

Det här gäller om du ska inreda en ny bostad i ett enbostadshus.

Bygga till med högst 15 kvadratmeter

För att en tillbyggnad ska räknas som en attefallsåtgärd gäller detta:

  • Den totala arean får vara högst 15 kvadratmeter. Du kan till exempel bygga till 7,5 kvadratmeter på bottenvåningen och bygga ytterligare 7,5 kvadratmeter ovanpå den. 
  • Tillbyggnaden får inte vara högre än det befintliga bostadshusets taknockshöjd.
  • Om tillbyggnaden ska göras närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande.
  • Om du ska göra tillbyggnaden inom ett område med strandskydd måste du ansöka om dispens från strandskydd.

Det gäller när du ska bygga till ditt hus

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, servicecenter: 019-58 80 00
E-post: bygglovsenheten@kumla.se

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.