Glasa in uterum och balkong

Du behöver oftast söka bygglov om du ska glasa in ett befintligt uterum, en altan eller en balkong.

Bygga ett inglasat uterum

Om du ska bygga en inglasad altan eller ett inglasat uterum räknas det som en tillbyggnad. Då måste du söka bygglov i de flesta fall.

Sök bygglov för tillbyggnad

Glasa in ett befintligt uterum eller balkong

Om du ska glasa in ett befintligt uterum, en altan eller en balkong räknas det som en fasadändring.

Sök bygglov för fasadändring.

Om du ska glasa in högst 15 kvadratmeter kan det räknas som en attefallsåtgärd

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, servicecenter: 019-58 80 00
E-post: bygglovsenheten@kumla.se

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.