Ändra användningen av en byggnad

Du måste söka bygglov för att avsevärt ändra användningen av en byggnad.

Det innebär det att ändra användningen

Att avsevärt ändra användningen betyder att en byggnad ska användas till något helt annat än vad den används till idag.

Att ändra användningen är ett stort begrepp. I det ingår många olika åtgärder. Du måste söka bygglov även om du inte gör några byggnadstekniska åtgärder. 

Byggnaden ska uppfylla vissa krav

Om du ändrar användning av en byggnad ska den uppfylla ett antal krav:

  • Utformningskrav.
  • Tekniska egenskapskrav.
  • Varsamhetskrav.

Boverkets information om krav vid ändring av byggnader. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kraven ställs på hela delen av byggnaden som ska användas på ett annat sätt. Om det finns en detaljplan för området står det i den hur marken får användas.

Även om ändringen inte kräver bygglov eller anmälan är du skyldig att se till att kraven följs.

Exempel på ändringar du inte behöver bygglov för

Från kök till duschrum.

Från förskola till skola.

Från sommarstuga till helårsbostad.

Exempel på ändringar du måste söka bygglov för

Från bostad till lokal, industri, verkstad, hotell eller kontor.

Från förskola till bostad, kontor, vårdinrättning, café eller restaurang.

Från butik till restaurang, pizzeria, café eller bostad.

Från industri till detaljhandel, kontor eller hotell.

Från kontor till bostad, butik, hotell eller verkstad.

Från garage till bostad eller verksamhet.

Du ansöker om bygglov i en e-tjänst. Du ska också skicka med vissa handlingar i din ansökan.

Sök bygglov i e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handlingar du ska skicka med i din ansökan

Ansökningsblankett

Ska vara ifylld och undertecknad.

Situationsplan

I skala 1:500 där det framgår vilken byggnad det gäller

Fasadritning

I skala 1:100.

Planritning

I skala 1:100.

Sektionsritning

I skala 1:100.

Relationsritning

I skala 1:100. Relationsritningen ska visa hur det ser ut i byggnaden innan ändringen.

Kontrollansvarig eller kontrollplan

I de flesta fall krävs en kontrollansvarig, i annat fall krävs ett förslag på kontrollplan.

Mer om ritningarna och handlingarna

Läs om de olika typerna av ritningar och handlingar.

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, servicecenter: 019-58 80 00
E-post: bygglovsenheten@kumla.se

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Begränsad bemanning i sommar

I sommar har Bygglovsenheten begränsad bemanning, vilket gör att telefontiden inte är bemannad varje dag. Det kan även ta något längre tid innan du får besked i ditt ärende eller svar på din fråga.

Tack för din förståelse!

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.