Attefallshus

Du måste göra en anmälan för att få bygga attefallshus.

Du får du bygga ett eller flera fristående attefallshus på din tomt. Du behöver inte söka bygglov men måste göra en anmälan.

Ett attefallshus kan användas som

 • komplementbyggnad. Till exempel garage, förråd eller växthus.
 • komplementbostadshus. Till exempel permanentbostad eller fritidshus.

Om byggnaden ska användas som ett komplementbostadshus ska den uppfylla plan- och bygglagens tekniska egenskapskrav och kraven på tillgänglighet.

Boverkets information om krav på byggnadsverk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exempel på avgifter

Flera saker påverkar hur mycket ditt ärende kommer att kosta. De här avgifterna är bara exempel.

Attefallshus med tekniskt samråd: 10 307 kr.

Attefallshus utan tekniskt samråd: 4 685 kr.

Förberedelser inför din anmälan

Anmäl i god tid

Gör din anmälan i god tid innan du planerar att påbörja ditt projekt. Handläggningstiderna kan variera under året. Om du anmäler i tid kan du vara säker på att du får ett beslut innan du tänkt börja.

Förbered din anmälan

Förbered din anmälan genom att ta fram alla ritningar och handlingar som krävs.

Handläggningen går fortare och enklare om

 • handlingarna du skickar in är fackmässigt utförda och fullständiga.
 • du skickar med fotografier och illustrationer.

Ta reda på hur detaljplanen för området ser ut

Om du bor inom detaljplanerat område behöver du veta hur detaljplanen ser ut. En detaljplan beskriver bland annat

 • vad som får byggas i ett område
 • hur stora byggnader får vara.

Om du ska bygga där det gäller speciella regler - ta reda på vad som gäller

På landsbygden

Om att bygga på landsbygden.

Nära din tomtgräns

Om du vill bygga nära din tomtgräns.

I område med strandskydd

Om dispens från strandskydd

Figur som visar stegen i processen för anmälan av byggåtgärd: anmälan, startbesked och slutbesked

Du anmäler din byggåtgärd i en e-tjänst. Du ska också skicka med vissa handlingar i din anmälan.

Anmäl en byggåtgärd i e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också anmäla med en blankett du skickar med posten. Adressen står på blanketten.

Handlingar du ska skicka med i din anmälan

Anmälningsblankett

Ska vara ifylld och undertecknad.

Situationsplan

I skala 1:500. Ska visa

 • attefallshusets placering på tomten
 • mått till tomtgränser.

Planritning

I skala 1:100. Ska visa attefallshusets rumsindelning rakt ovanifrån.

Fasadritning

I skala 1:100. Ska visa byggnadens yttre utseende.

Förslag till kontrollplan

En kontrollplan innehåller en sammanställning av vilka kontroller av bygget som ska göras.

Läs mer om kontrollplaner och se exempel.

Mer om ritningarna och handlingarna

Läs om de olika typerna av ritningar och handlingar.

När kommunen har fått din anmälan händer följande:

 • Din anmälan registreras och du får ett mottagningsbevis.
 • Ärenden delas ut till handläggarna två gånger i veckan. Handläggaren som får ditt ärende blir din kontaktperson.
 • Handläggaren gör en första granskning av ditt ärende. Om något saknas blir du kontaktad.

Frågor till handläggaren

Om du har en fråga till din handläggare ska du skicka in den i en e-tjänst. Om du har skickat in frågor tidigare kan du också se vad du och handläggaren har skrivit till varandra.

Skicka en fråga i e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När alla handlingar i ditt ärende är kompletta ska du få ett beslut inom 4 veckor.

Startbesked

När du får ditt beslut om startbesked får du börja med din åtgärd. Om du börjar innan du fått startbeskedet blir du skyldig att betala en byggsanktionsavgift. Du kan också behöva återställa det du har byggt eller installerat.

Du kan behöva komplettera ditt ärende för att få startbesked. Du skickar in kompletteringarna i en e-tjänst.

Komplettera ditt ärende och begär startbesked i e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När arbetet är färdigt

När byggnationen eller installationen är klar ska du skicka in kontrollplanen. Den ska vara signerad och daterad.

Slutbesked

Du måste få ett slutbesked för att du ska få börja använda det du byggt eller installerat. Du ansöker om slutbesked i en e-tjänst.

Ansök om slutbesked i e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du börjar använda det du byggt eller installerat innan du fått slutbeskedet blir du skyldig att betala en byggsanktionsavgift.

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, kontaktcenter: 0582-68 50 00
E-post: drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se

Telefontider

Måndag till fredag klockan 13.00 - 14.30

Ha dina uppgifter redo när du ringer

När du ringer behöver du uppge namn, telefonnummer, e-post, fastighetsbeteckning och vad ditt ärende gäller. Handläggaren tar fram underlag och förbereder sig innan hen ringer upp dig.

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.