Friggebod

Har du ett en- eller tvåbostadshus får du ofta bygga en friggebod utan att söka bygglov eller göra en anmälan.

En friggebod är en komplementbyggnad till ett en-och tvåbostadshus. Den får vara högst 15 kvadratmeter stor. Du kan ofta bygga en friggebod utan bygglov, men i visa fall behöver du söka lov.

Information om friggebodar på boverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Då behöver du inte söka bygglov - kriterier för friggebodar

 • Det finns ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten.
 • Byggnaden är en komplementbyggnad.
 • Byggnaden är högst 15 kvadratmeter stor.
 • Byggnadens tacknockshöjd är högst 3 meter.
 • Byggnaden är fristående.
 • Byggnaden ska placeras i omedelbar närhet till en-eller tvåbostadshus
 • Byggnaden ska placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen.
 • Det finns inget krav på bygglov för friggebodar enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för ditt område.

Du kan placera en friggebod närmare din tomtgräns än 4,5 meter om dina grannar går med på det. Ett skriftligt medgivande bör då finnas.

Då ska du söka bygglov

Du ska söka bygglov för komplementbyggnad för din friggebod om

 • Den bod du vill bygga inte uppfyller alla kriterier för friggebodar.
 • Dina grannar inte går med på att du bygger den närmare din tomtgräns än 4,5 meter.
 • Din tomt angränsar till kommunal mark och du vill bygga den närmare än 4,5 meter från din tomtgräns.

Sök bygglov för tillbyggnad

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, servicecenter: 019-58 80 00
E-post: bygglovsenheten@kumla.se

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.