Pool och pooltak

Du behöver inte söka bygglov för pool eller badtunna, men andra åtgärder du gör vid poolen kan kräva bygglov.

Tänk på att du som äger fastigheten är ansvarig för

  • att poolens placering följer detaljplanen
  • att du gräver utan risk att förstöra underjordiska ledningar
  • åtgärder för skydd mot drunkning.

Om regler för säkerhet för pool på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En pool kräver inte bygglov

En pool eller badtunna kräver inte bygglov. Det gäller både om den är ovan eller under marken. Vissa åtgärder du gör vid poolen kan dock kräva bygglov:

Pooltak

Du kan behöva söka bygglov för komplementbyggnad om du vill bygga ett högre pooltak som

  • gör att man kan vistas i vattnet när taket är utdraget
  • ger ett visuellt intryck av att vara en byggnad.

Så söker du bygglov för komplementbyggnad.

Altan vid poolen

Du kan behöva söka bygglov om du ska bygga en altan vid poolen.

Så söker du bygglov för altan.

Plank vid poolen

Du kan behöva söka bygglov om du ska bygga ett plank vid poolen.

Så söker du bygglov för plank.

Kontakta bygglovsenheten i Kumla

Telefon, servicecenter: 019-58 80 00
E-post: bygglovsenheten@kumla.se

Hallsbergs kommun och Kumla kommun samarbetar inom bygg- och miljöområdet. Personalen arbetar i Kumla.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.