Centrumplan Hallsberg

Följ arbetet med att ta fram en centrumplan som ska beskriva hur centrala Hallsberg kan se ut 2040.

Centrumplanen ska bli ett strategiskt och vägledande dokument som beskriver den övergripande riktningen i frågor som rör utvecklingen av Hallsbergs centrum.

Centrumplanen var på dialog mellan den 9 december 2019 och 31 januari 2020. Vi vill rikta ett stort tack till er som engagerade er och lämnade synpunkter!

Läs hela dialogversionen av dokumentet Centrumplan HallsbergPDF

Framtidsbild år 2040

  • Grönt, socialt och unikt.
  • Småstad, modernt utbud, goda tågförbindelser.
  • Nya företag och 1 000 nya invånare.
  • Nya och förbättrade kopplingar överbrygger järnvägen.
  • Nya kontor och arbetsplatser vid spåret.
  • Varierat bostadsutbud.
Områden för Centrumplanen att tycka till kring

Bild: Framtidsbild över Hallsbergs centrum.

Vad kommer hända nu efter dialogen?

Vi kommer att sammanställa och ta ställning till inkomna synpunkter. Förslaget kommer bearbetas och utvecklas. Centrumplanen kommer sedan beslutas i kommunfullmäktige och efter det vara vägledande i framtida utveckling av Hallsbergs centrum.

Kontakt, frågor om centrumplanen

Linnea Hagenbjörk, planeringsarkitekt för Kumla och Hallsbergs kommun
Telefon: 019-58 94 05
E-post: linnea.hagenbjork@kumla.se

Gustav Hellund, planeringsarkitekt för Kumla och Hallsbergs kommun
Telefon: 019-58 81 20
E-post: gustav.hellund@kumla.se

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.