Kulturmiljöer i Hallsbergs kommun

Läs delar av dokumentet Värdefulla kulturmiljöer i Hallsbergs kommun.

Hallsbergs kommun har tagit fram ett dokument om kommunens kulturhistoriskt värdefulla miljöer. I dokumentet redovisas 74 kulturhistoriskt värdefulla miljöer i kommunen.

Dessa redovisningar av värdefulla kulturmiljöer är tänkta att fungera som kunskapsunderlag i den kommunala planeringen, för den intresserade allmänheten, i undervisningssammanhang med mera.

Delar ut dokumentet Värdefulla kulturmiljöer i Hallsbergs kommun

Hallsbergs socken Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Hallsbergs socken karta Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Sköllersta socken Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Sköllersta socken karta Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Bo socken Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Bo socken karta Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Viby socken Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Viby socken karta Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Svennevad socken Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Litteratur i urval Pdf, 835.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Ordlista Pdf, 83.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Det är en kulturmiljö

Kulturmiljöer är miljöer som på ett eller annat sätt har påverkats av människor. Generationer av människor har genom namngivning, berättelser, byggande, odling och andra aktiviteter satt sin prägel på vår omgivning. Vid sidan om den skrivna historien kan vi i landskapet, bebyggelsen, ortnamnen och så vidare finna viktiga delar av våra förfäders historia.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.