Pågående detaljplanearbeten

Få information om de detaljplaner som kommunen arbetar med att ta fram just nu.

En detaljplan kan omfatta en tomt, ett kvarter eller ett större område. En detaljplan anger bland annat vad marken får användas till. En detaljplan kan också till exempel ange hur höga byggnader får vara, hur stor del av marken som får bebyggas och var gator och vägar ska gå.

Läs om hur det går till att ta fram en detaljplan på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samsala etapp 3, del av fastigheten Hallsbergs-Falla 1:9 i Hallsberg

Stocksätter 1:8 i Hallsberg

Planförslaget kommer genomföras med ett begränsat förfarande.

Syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostäder samt kontorsverksamhet inom kvartersmarken.

Läge

Planområdet är beläget i den norra delen av Hallsbergs tätort, aktuellt området ligger i anslutning till nordvästra delen av Stocksättersparken och med ett avstånd på cirka 250 meter från Nytorget.

Samråd

Detaljplanen är utställd för samråd mellan den 2 december och den 23 december 2022.

Samrådshandlingar

Plankarta - Stocksätter 1:8 Pdf, 431.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning - Stocksätter 1:8 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Undersökning om betydande miljöpåverkan - Stocksätter 1:8 Pdf, 468.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsförteckning - Stocksätter 1:8 Pdf, 94.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Följebrev - Stocksätter 1:8 Pdf, 385.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Lilla Älberg - Tomta 1:17 med flera i Hallsberg

Syfte

Planens huvudsyfte är att utvidga verksamhetsområdet där postsorteringsterminalen är belägen mot väster.

Samråd

Detaljplanen var på samråd 16 april - 7 maj 2015.

Kontakta samhällsbyggnadschefen

Marianne Christiansen
Telefon: 0582-68 51 55
E-post: marianne.christiansen@hallsberg.se

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.