Översiktsplan och planeringsstrategi

Läs Hallsbergs kommuns översiktsplan och få information om vad en översiktsplan är.

Översiktsplan

En översiktsplan beskriver hur man vill att kommunen ska utvecklas på lång sikt. Översiktsplanen ska ge vägledning till hur mark och vatten i kommunen kan användas. Till exempel var det passar att bygga bostäder. Syftet är att de förändringar som görs i den fysiska miljön ska bli så bra som möjligt.

Om översiktsplaner på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta samhällsbyggnadschefen

Marianne Christiansen
Telefon: 0582-68 51 55
E-post: marianne.christiansen@hallsberg.se

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.