Slam och latrin

Läs om slamtömning, latrinhämtning, dispens från tömning av slamavskiljare och befrielse från hämtning av latrin.

Tömning av slam och latrin

Sydnärkes kommunalförbund ansvarar för tömning av slam och latrin.

Om slam och latrin på Sydnärkes kommunalförbunds webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.