Slam och latrin

Läs om slamtömning, latrinhämtning, dispens från tömning av samavskiljare och befrielse från hämtning av latrin.

Tömning av slam och latrin

Sydnärkes kommunalförbund ansvarar för tömning av slam och latrin.

Om slam och latrin på Sydnärkes kommunalförbunds webbplatslänk till annan webbplats.