Anslut din fastighet till kommunalt vatten och avlopp

Se hur det går till att ansluta din fastighet och hur du ansöker.

Om du vill ansluta dig till kommunens vatten- och avloppsnät ska du skicka in en servisanmälan till kommunen.

Du betalar en avgift för anslutningen till nätet. Hur stor avgiften är kan du se i kommunens VA-taxa.

Gör en anmälan

Din anmälan ska innehålla

  • Servisanmälan
  • Situationsplan som visar vatten- och avloppsledningar
  • Planritning för varje våningsplan
  • Husets bruttoarea (BTA).

Kopplingen ska besiktas av kommunen

När kopplingen ska göras ska du kontakta kommunen. Vi gör en besiktning av förbindelsepunkten mellan ledningen på din tomt och kommunens ledning.

Installation av vattenmätare

När du har monterat konsolen på platsen där vattenmätaren ska sitta kontaktar du kommunen. Vi sätter då upp en vattenmätare. Vattenmätaren ägs av kommunen men du ansvarar för underhåll och tillsyn.

Anslutning utanför verksamhetsområdet

Enligt lagen om allmänna vattentjänster kan kommunen godkänna en förbindelse utanför verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Kommunen står då inte för kostnader för utgrävningen av din anslutning till anslutningspunkten.

Om du är intresserad av att ansluta din fastighet, kontakta kommunen för att få mer information. Det gäller när din fastighet ligger

  • utanför verksamhetsområdet
  • inom ett avstånd som gör det möjligt att ansluta till kommunalt vatten och avlopp.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.