Inventering av små avlopp

Läs om varför kommunen inventerar små avlopp. Se vilket ansvar du som fastighetsägare har.

Om du dömer ut ditt avlopp med hjälp av checklistan ska du skicka in en avloppsansökan om enskild avloppsanläggning. Då behöver du inte betala den fulla tillsynsavgiften på 3 timmar, utan debiteras då 2 timmar.

Mer om hur du gör en avloppsansökan hittar du på sidan om små avlopp

Vad händer när du skickat in inventeringsblanketten?

När du har skickat in inventeringsblanketten kommer vi ut till fastigheten och gör en bedömning av anläggningens utformning och funktion. Det kommer finnas möjlighet att vara med vid besöket. Mer information om det kommer när det närmar sig tillsyn av avloppsanläggningen.

Dina svar från blanketten och den skiss du bifogar underlättar vårt besök och vår bedömning. I de flesta fall fotodokumenterar vi vårt besök.

Efter tillsynsbesöket görs en bedömning av avloppsanläggningen i form av ett beslut som skickas till dig som är fastighetsägare. Vi skickar också en faktura.

Om reningen av avloppsvattnet inte uppfyller lagkrav ställs krav på fastighetsägaren att åtgärda bristerna inom en viss tid. Det innebär att ni ska komma in med en ansökan om en ny avloppsanläggning eller ändring av avloppsanläggningen.

Avgift

Tillsynen av små avlopp är inte skattefinansierat, därför tar vi ut en avgift. Tillsynsavgiften är i enlighet med den, av kommunfullmäktige, fastställda taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Avgift som i detta sammanhang debiteras motsvarar 3 timmars nedlagd tid. Avgiften täcker förarbete, inventeringen på plats, restid samt efterarbete och beslut.

Om den medföljda checklistan används och du själv dömer ut ditt avlopp blir tillsynsavgiften 2 timmar.

Se avgifter i Hallsbergs kommuns miljötaxa Pdf, 726 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunalt vatten och avlopp

Kontakta drift- och serviceförvaltningen för att se om du har möjlighet att ansluta din fastighet till kommunalt vatten och avlopp.

Kontakta drift- och serviceförvaltningen

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: drift.serviceforvaltningen@hallsberg.se

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till rätt person i kommunen som kan besvara dina frågor.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.