Enskilt vatten

Läs om att borra en egen brunn för ditt dricksvatten eller registrera en större eller kommersiell anläggning för dicksvatten.

Du behöver inte anmäla till kommunen om du ska borra en brunn för dricksvatten. Om det är en större eller kommersiell anläggning ska kommunen kontrollera den.

Om egna brunnar på Sveriges geologiska undersöknings webbplats.länk till annan webbplats

Om du har en egen brunn är det du själv som är ansvarig för vattnets kvalitet. Livsmedelsverket rekommenderar att du testar vattnets kvalitet vart tredje år.

Om du vill analysera ditt dricksvatten kan du kontakta ett ackrediterat analyslaboratorium. Det är extra viktigt om små barn ska dricka vattnet eftersom de är mer känsliga mot höga halter av vissa ämnen, till exempel fluorid, bly, arsenik, mangan och nitrat.

Om att testa vattnets kvalitet och brunnar på Livsmedelsverkets webbplats.länk till annan webbplats

Gemensamma eller kommersiella anläggningar kontrolleras av kommunen

De vattentäkter som omfattas av livsmedelverkets föreskrifter ska registreras och kontrolleras av kommunens miljöenhet.

De vattentäkter som omfattas av Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter är de som

  1. tillhandahåller mer än 10 m³ vatten per dygn
  2. försörjer minst 50 personer per år
  3. ger dricksvatten till offentlig eller kommersiell verksamhet

Exempel på verksamheter som ska registreras:

  • en restaurang eller ett café med egen brunn
  • en fastighetsägare som hyr ut lägenheter med eget vatten
  • en förskola med egen brunn
  • en samfällighet som försörjer fler än 50 personer med dricksvatten.

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)länk till annan webbplats

Livsmedelsverket har tagit fram en broschyr med information om regler för dig som producerar och tillhandahåller dricksvatten i en kommersiell eller offentlig verksamhet:

Broschyr från Livsmedelsverket om små dricksvattenanläggningarlänk till annan webbplats

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.