Vattenskyddsområden

Se vilka vattenskyddsområden som finns i kommunen och vilka föreskrifter som gäller.

Syftet med ett vattenskyddsområde är att skydda grundvattnet och ytvattnet. I ett vattenskyddsområde finns det begränsningar för hur marken får användas. Du kan läsa mer om begränsningarna i vattenskyddsområdets föreskrifter. Det kan till exempel handla om

  • installation av cisterner
  • användning av bekämpningsmedel och gödsel
  • installation av värmepump.

Vattenskyddsområdena är indelade i två zoner med olika nivåer av skydd:

  • primär skyddszon
  • sekundär skyddszon.

Björnhammars vattenskyddsområde

Karta över Björnhammars vattenskyddsområde Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föreskrifter för Björnhammars vattenskyddsområde Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hallsbergs vattenskyddsområde

Karta över Hallsbergs vattenskyddsområde  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föreskrifter för Hallsbergs vattenskyddsområde Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjortkvarns vattenskyddsområde

Karta över Hjortkvarns vattenskyddsområde Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föreskrifter för Hjortkvarns vattenskyddsområde Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sköllersta vattenskyddsområde

Karta över Sköllersta vattenskyddsområde  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föreskrifter för Sköllersta vattenskyddsområde Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tisarens vattenskyddsområde

Karta över Tisarens vattenskyddsområde  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föreskrifter för Tisarens vattenskyddsområde Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vretstorps vattenskyddsområde

Karta över Vretstorps vattenskyddsområde Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föreskrifter för Vretstorps vattenskyddsområde Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.