Vattenskyddsområden

Se vilka vattenskyddsområden som finns i kommunen och vilka föreskrifter som gäller i dem.

Syftet med ett vattenskyddsområde är att skydda grundvattnet och ytvattnet. I ett vattenskyddsområde finns det begränsningar för hur marken får användas. Vilka begränsningarna är kan du läsa i vattenskyddsområdets föreskrifter. Det kan till exempel handla om

  • installation av cisterner
  • användning av bekämpningsmedel och gödsel
  • installation av värmepump

Vattenskyddsområdena är indelade i två zoner med olika nivåer av skydd:

  • primär skyddszon
  • sekundär skyddszon.

Björnhammars vattenskyddsområde

Karta över Björnhammars vattenskyddsområdelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föreskrifter för Björnhammars vattenskyddsområdelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hallsbergs vattenskyddsområde

Karta över Hallsbergs vattenskyddsområde länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föreskrifter för Hallsbergs vattenskyddsområdelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjortkvarns vattenskyddsområde

Karta över Hjortkvarns vattenskyddsområdelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föreskrifter för Hjortkvarns vattenskyddsområdelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sköllersta vattenskyddsområde

Karta över Sköllersta vattenskyddsområde länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föreskrifter för Sköllersta vattenskyddsområdelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tisarens vattenskyddsområde

Karta över Tisarens vattenskyddsområde länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föreskrifter för Tisarens vattenskyddsområdelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vretstorps vattenskyddsområde

Karta över Vretstorps vattenskyddsområdelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föreskrifter för Vretstorps vattenskyddsområdelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.