Sköllergården i Pålsboda

Läs om Sköllergården, hitta kontaktuppgifter och se hur du ansöker om plats.

Om kommunens vård- och omsorgsboenden

Kommunens vård- och omsorgsboenden är till för dig som har stort behov av vård och omsorg. På varje enhet arbetar undersköterskor eller vårdbiträden, patientansvarig sjuksköterska och arbetsterapeut. Det finns också nära tillgång till läkare och sjukgymnast.

Värdighetsgarantier

I Hallsbergs kommun finns värdighetsgarantier för vård- och omsorgsboenden.

Vi lovar att

 • Vår personal ser sig som gäster i din bostad.
 • Vid inflyttning erbjuda dig en boendeansvarig och att du får information om den boendeansvariges ansvar.
 • Du har möjlighet att byta boendeansvarig.
 • Erbjuda dig ett samtal för att göra en plan tillsammans med dig. I planen beskriver hur du önskar att vi ska hjälpa dig. Om du vill får gärna anhöriga vara med. Planeringen ska följas upp minst en gång per år.
 • Erbjuda dig en aktivitet/egen tid, minst en gång i veckan.
 • Erbjuda dig en daglig aktivitet i grupp, till exempel en fysisk aktivitet.
 • Erbjuda dig daglig utevistelse.
 • Erbjuda dig möjlighet att välja vem som ska hjälpa dig med personlig omvårdnad.
 • Ge dig information om vilken omvårdnadspersonal som arbetar.
 • Erbjuda dig att själv välja när du vill gå upp på morgonen och när du vill gå och lägga dig för natten.
 • Erbjuda dig varierad och näringsrik kost som serveras på ett aptitligt sätt.
 • Personal ska finnas med vid kaffestunder och måltider för att skapa måltidsro.
 • All personal bär en namnbricka.

Våra värdighetsgarantier grundar sig i den nationella värdegrunden för äldre. Värdegrunden har sin utgångspunkt i bestämmelser i socialtjänstlagen. De innebär att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Levnadsberättelse och personcentrerad omvårdnad

Hallsbergs kommun tog 2023 beslut om att arbeta med levnadsberättelse som en grund i det personcentrerade arbetet inom äldreomsorgen.

Personcentrerad omvårdnad

Personcentrerad omvårdnad innebär att personen och inte sjukdomen sätts i fokus. I den personcentrerade vården och omsorgen uppmuntras personen, ibland tillsammans med anhöriga, att berätta som sig själv och sitt liv för att underlätta förståelsen för personens livsmönster, värderingar och preferenser. Detta kan dokumenteras i form av en levnadsberättelse.

Levnadsberättelsen

En levnadsberättelse är ett skriftligt dokument som ligger till grund för den personcentrerade vården och omsorgen.

Informationen i levnadsberättelsen ger en god bild av vem personen är och har varit. Detta ger vård- och omsorgspersonalen en möjlighet att inta personens perspektiv. Det kan till exempel ge en ökad förståelse för hur en person med demenssjukdom kan tänkas uppfatta världen och den specifika situationen. Detta kan i sin tur vara till hjälp i bemötandet.

All personal som arbetar inom vården och omsorgen, har tystnadsplikt och den gäller självklart även för levnadsberättelsen.

Ansök om plats

Om du vill ansöka om plats på vård- och omsorgsboende kontaktar du kommunens biståndshandläggare.

Kontakta biståndshandläggarna

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: bistandshandlaggare@hallsberg.se 

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till en biståndshandläggare.

Om Sköllergården

Sköllergården ligger på Kyrkogatan 5 i Pålsboda och är ett vård- och omsorgsboende med 29 lägenheter. 19 av dessa lägenheter har inriktning för personer med demens.

Kontakta Sköllergården

Besöksadress: Kyrkogatan 5 i Pålsboda

Postadress: Sköllergården, Hallsbergs kommun, 694 80 Hallsberg

Avdelningar

Blåsippan, telefon: 0582-68 60 63
Solgläntan, telefon: 0582-68 60 54
Eken, telefon: 0582-68 60 62

Enhetschef

Annelie Sjölin
Telefon: 0582-68 60 46
E-post: annelie.sjolin@hallsberg.se

Sjuksköterska

Sjuksköterska, telefon: 0582-68 60 45

Arbetsterapeut

Arbetsterapeut, telefon: 0582-68 53 82

Kontakta verksamhetschefen för äldreomsorg

Clary Starck
Telefon: 0582-68 53 57
E-post: clary.starck@hallsberg.se

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.