Blomsterängen i Hallsberg

Läs om Blomsterängen, hitta kontaktuppgifter och se hur du ansöker om plats.

Om kommunens vård- och omsorgsboenden

Kommunens vård- och omsorgsboenden är till för dig som har stort behov av vård och omsorg. På varje enhet arbetar undersköterskor eller vårdbiträden, patientansvarig sjuksköterska och arbetsterapeut. Det finns också nära tillgång till läkare och sjukgymnast.

Värdighetsgarantier

I Hallsbergs kommun finns värdighetsgarantier för vård- och omsorgsboenden.

Vi lovar att

 • Vår personal ser sig som gäster i din bostad.
 • Vid inflyttning erbjuda dig en boendeansvarig och att du får information om den boendeansvariges ansvar.
 • Du har möjlighet att byta boendeansvarig.
 • Erbjuda dig ett samtal för att göra en plan tillsammans med dig. I planen beskriver hur du önskar att vi ska hjälpa dig. Om du vill får gärna anhöriga vara med. Planeringen ska följas upp minst en gång per år.
 • Erbjuda dig en aktivitet/egen tid, minst en gång i veckan.
 • Erbjuda dig en daglig aktivitet i grupp, till exempel en fysisk aktivitet.
 • Erbjuda dig daglig utevistelse.
 • Erbjuda dig möjlighet att välja vem som ska hjälpa dig med personlig omvårdnad.
 • Ge dig information om vilken omvårdnadspersonal som arbetar.
 • Erbjuda dig att själv välja när du vill gå upp på morgonen och när du vill gå och lägga dig för natten.
 • Erbjuda dig varierad och näringsrik kost som serveras på ett aptitligt sätt.
 • Personal ska finnas med vid kaffestunder och måltider för att skapa måltidsro.
 • All personal bär en namnbricka.

Våra värdighetsgarantier grundar sig i den nationella värdegrunden för äldre. Värdegrunden har sin utgångspunkt i bestämmelser i socialtjänstlagen. De innebär att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Ansök om plats

Om du vill ansöka om plats på vård- och omsorgsboende kontaktar du kommunens biståndshandläggare.

Kontakta biståndshandläggarna

Telefon: 0582-68 50 00
E-post: bistandshandlaggare@hallsberg.se 

Telefonnumret går till kommunens kontaktcenter. De kopplar dig vidare till en biståndshandläggare.

Om Blomsterängen

Blomsterängen är ett vård- och omsorgsboende som ligger på Långängsvägen 9 A och 9 B i Hallsberg.

På Blomsterängen finns 128 lägenheter:

 • 32 lägenheter med somatisk inriktning.
 • 56 lägenheter inriktning demens.
 • 16 lägenheter för korttidsvård.

Kontakta Blomsterängen

Besöksadress: Långängsvägen 9 A och 9 B i Hallsberg

Postadress: Hallsbergs kommun, Blomsterängen, 694 80 Hallsberg

Enhetschef Blomsterängen

Malin Carlos
Telefon: 0582-68 54 95
E-post: malin.carlos@hallsberg.se

Avdelning A 1-2

Demensenheten, telefon: 0582-68 57 16

Eva Andersson, biträdande enhetschef:
Telefon: 0582-68 57 15
E-post: eva.andersson@hallsberg.se

Avdelning A 3-4

Demensenheten, telefon: 0582-68 57 21

Angelica Pettersson, biträdande enhetschef:
Telefon: 0582-68 52 69
E-post: angelica.pettersson@hallsberg.se

Avdelning A 5-6

Somatiska enheten, telefon: 0582-68 57 22

Nicole Rydin, biträdande enhetschef:
Telefon: 0582-68 50 16
E-post: nicole.rydin@hallsberg.se

Avdelning A 7-8

Somatiska enheten, telefon: 0582-68 57 23

Nicole Rydin, biträdande enhetschef:
Telefon: 0582-68 50 16
E-post: nicole.rydin@hallsberg.se

Avdelning B 1-2

Demensenheten, telefon: 0582-68 57 11

Pernilla Wikander-Eklund, biträdande enhetschef:
Telefon: 0582-68 52 92
E-post: pernilla.vikander.eklund@hallsberg.se

Avdelning B 3

Demensenheten, telefon: 0582-68 57 12

Nicole Rydin, biträdande enhetschef:
Telefon: 0582-68 50 16
E-post: nicole.rydin@hallsberg.se

Korttidsenheten

Besöksadress: Långängsvägen 9 B i Hallsberg

Postadress: Hallsbergs kommun, Blomsterängen, 694 80 Hallsberg

Telefon: 0582-68 57 20

Enhetschef

Anneli Kyngäs
Telefon: 0582-68 50 94
E-post: anneli.kyngas@hallsberg.se

Sjuksköterskor

Sjuksköterska, telefon: 0582-68 50 67 och 0582-68 51 71

Arbetsterapeut

Arbetsterapeut, telefon: 0582-68 52 45

Kontakta verksamhetschefen för äldreomsorg

Clary Starck
Telefon: 0582-68 53 57
E-post: clary.starck@hallsberg.se

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.