Nyhetsarkiv - VA Tisarstrand

 • Information om avfallshantering

  För att underlätta arbetet med VA-ledningarna har Sydnärkes kommunalförbund ställt ut kärl där du som boende kan slänga ditt avfall. Detta gäller i första hand boenden längsmed sträckor dit avfallsbilen inte kan komma fram till tomterna.  För mer information, kontakta:
  Conny Hjärtedal, Sydnärkes kommunalförbund
  Telefon 0582-685 708

 • VA-anslutning i Toskabäcken och Granvik

  När arbetet med att anlägga VA-ledningarna i Toskabäcken och Granvik är klara kan vi börja koppla på era fastigheter allt eftersom. Anslutning av vatten och avloppVi kommer att hantera anslutningsärenden så snabbt vi kan, men ber om förståelse för att det kommer vara i semestertider. Vi kommer gå ut med information när det är dags att skicka in servisanmälningar.Observera också att anläggningen av KC-pelarna har inneburit att vi har varit tvungna att flytta på förbindelsepunkten för vissa fastigheter. Kontakta oss om du vill veta om detta har påverkat din förbindelsepunkt.
 • Inmätning av höjder i Toskabäcken

  I samband med våra förberedande arbeten för förstärkningen av vägsträckor i Toskabäcken kommer kommunen mäta in höjderna på vissa av husen som lägger närmast arbetsområdet. Detta görs för att kunna säkerställa att husen inte påverkas av arbetena. Om du ser en mätreflex på din byggnad, som ser ut som den som på bilden, så innebär det att vi har mätt in din byggnad och vi ber dig därför att inte ta ned den.
 • Förstärkning av väg i Toskabäcken, med start den 17 mars

  Kommunen kommer att förstärka delar av vägarna i Toskabäcken med hjälp av kalkcementpelare (KC-pelare). Berörda vägar är delar av Tisarbadsvägen, Toskavägen och Åholmsbryggan. Anledningen till att vägarna förbättras är att vi under entreprenaden upptäckt marktekniska förutsättningar som inte påträffats i planeringsarbetet. Vägarna måste förbättras innan VA-ledningarna läggs ned, annars finns en risk att VA-ledningarna inte fungerar optimalt.Tidplanen påverkasDå vi måste förstärka vägarna påverkar detta tidplanen. Själva arbetet med att anlägga KC-pelarna kommer påbörjas den 17 mars. Arbetet beräknas ta ungefär 5 dagar per delsträcka, om inget oförutsett händer, men KC-pelarna måste sedan härdas i 20 dagar innan kommunen kan lägga ned VA-ledningarna och vägen är körbar igen. Detta innebär att entreprenaden nu planeras vara klar den 30 juni.VA-anslutning i Toskabäcken och GranvikNär arbetet med att anlägga VA-ledningarna i Toskabäcken och Granvik är klara kan vi börja koppla på era fastigheter allt eftersom.Anslutning av vatten och avloppVi kommer att hantera anslutningsärenden så snabbt vi kan, men ber om förståelse för att det kommer vara i semestertider. Vi kommer gå ut med information när det är dags att skicka in servisanmälningar.Observera också att anläggningen av KC-pelarna har inneburit att vi har varit tvungna att flytta på förbindelsepunkten för vissa fastigheter. Kontakta oss om du vill veta om detta har påverkat din förbindelsepunkt.Etappuppdelning i ToskabäckenNu finns det en uppdaterad etappuppdelning för arbetena i Toskabäcken (se bilden), där vi även visar hur lång tid de markförstärkande åtgärderna med KC-pelare kommer att ta.Vi planerar att börja med arbetena för KC-pelare vid Åholmsbryggan den 17 mars och Toskavägen står på tur efter denna. Delen av Tisarbadsvägen som berörs av förstärkningsarbeten kommer att påbörjas i början av april.Våra markförstärkande åtgärder med KC-pelare innebär att vägsträckorna i slutänden kommer ha högre bärighet, minskad sättning och ökad stabilitet vilket i sin tur kommer vara positivt för områdets vägföreningar och dess driftkostnader.
 • Arbeten startar i Granvik

  Samtidigt som kommunen har arbetat med att anlägga VA-ledningar i Toskabäcken så har tekniska lösningar för Granvik tagits fram. Vi kan därför påbörja arbetet med VA-ledningarna i Granvik inom kort. Förutsättningarna i marken i delar av Toskabäcken är mer komplexa än vad som tidigare varit känt. Det ger kommunen en möjlighet att bygga ut VA-ledningarna i Granvik samtidigt som stabiliserande markåtgärder utförs i Toskabäcken.Kommunen planerar att påbörja arbetena i Granvik den 1 mars 2021 och kommer att pågå i cirka två månader.Berörda fastighetsägare i Granvik har fått brev.
 • Markförutsättningar i Toskabäcken

  Det har visat sig finnas marktekniska förutsättningar i vissa delar av Toskabäcken som inte upptäcktes i planeringsarbetet. Vi jobbar för fullt tillsammans med vår entreprenör för att så snart som möjligt få till den tekniska lösning som nu är framtagen. Tillgången till vissa maskiner påverkar hur snabbt vi kan få till den nya lösningen. När vi har information om, och i vilken mån, detta kan komma att påverka tidplanen kommer hemsidan uppdateras med denna information.Vi rekommenderar även att ni anmäler er till vår entreprenör Tranabs nyhetsbrev för information om trafikframkomlighet. Maila i så fall: mikaela.olsen@tranab.se.Tack för att ni visar förståelse för att det kan uppkomma situationer som är svåra att förutse.
 • Fördjupad utredning i Toskabäcken

  Längs med delar av den planerade ledningssträckan i Toskabäcken har det upptäckts att marken inte är uppbyggd på det sätt som vår geotekniska undersökning visade. Detta gäller sträckor längs med Åholmsbryggan och Toskavägen. Arbetet med dessa ledningssträckor dröjer därför något i väntan på att vi har en färdig lösning på plats. Om, och i vilken mån, detta påverkar tidplanen är i dagsläget svårt att säga, men så snart det finns mer information kommer hemsidan uppdateras med denna.Vi rekommenderar även att ni anmäler er till vår entreprenör Tranabs nyhetsbrev för information om trafikframkomlighet. Maila i så fall: mikaela.olsen@tranab.se. Tack för att ni visar förståelse för att det kan uppkomma situationer som är svåra att förutse.
 • Tidplan Åholmen

  Fastighetsägare på Åholmen kommer i slutet av våren kontaktas via brev för presentation av tänkt ledningsdragning, samråd om förbindelsepunkt och information LTA-stationer. Då kommer även en preliminär tidplan att presenteras.
 • Underlag för kontrollåtgärder i Tisarstrand

  Från slutet av vecka 48 till mitten av december 2020 kommer Nitro Consult periodvis att vara ute vid Tisarstrand. Nitro Consult ska ta fram underlag för att bland annat säkerställa omfattningen av kontrollåtgärder vid byggnationen. Handläggarna har med sig identifikation (ID06) samt är klädda i företagskläder med Nitro Consults logga på. För att kunna dokumentera tas foton av området.Kontakta Tove Dahlström (kommunens projektledare) för mer information eller fråga Nitro Consults handläggare när de är på plats.
 • Uppdatering av kartmaterial i Tunbohässle

  Mätningsteknikerna ska ta fram och uppdatera kommunens kartunderlag för att säkerställa att vi inte missar något när ledningsdragningen planeras.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.