Nyhetsarkiv - VA Tisarstrand - VA Tisarstrand

  • Vi har uppdaterat information om tidplanen

    Mindre arbeten, som inte kommer att påverka trafik och kräftfiske, påbörjas vecka 36. Vecka 38 påbörjas de stora arbetena, både för överföringsledningen och distributionsnätet i Toskabäcken. 
    Överföringsledningen beräknas vara klar januari 2021 och distributionsnätet i Toskabäcken planeras vara färdigt i mars 2021.
  • Vi smygstartar entreprenaden för överföringsledningen

    Den stora delen av arbetet med överföringsledningen i Hallsbergs kommun kommer att påbörjas i september i år.
    Under vecka 12 kommer vi i Hallsbergs kommun att smygstarta vår del av överföringsledningen genom att göra mindre markberedande åtgärder och sätta ut stakkäppar för de två pumpstationerna i Tunbohässle och Tisarstrand.Askersunds kommun arbetar nu med att färdigställa sin del av överföringsledningen.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.