Artikeln publicerades 20 december 2022

Upphandling av entreprenör för Tisarstrand är nu slutfört

Brogrund AB har tilldelats kontraktet

Produktionen startar upp med utsättning av arbetsområdet och avverkning inom detta under vecka 51- 52, 2022. Full produktion för byggnation av VA-nät blir under vecka 2, 2023.