Artikeln publicerades 21 mars 2023

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Uppdatering om arbetet vid Tisarstrand vecka 12 - 14

Pågående i produktion av nytt VA-nät under vecka 12-14.

Moment som utförs för tillfället:

Sprängning

Utförs för ny lokalgata mellan Uddviksvägen och Kvarsätters sjöväg. Mellan Sättervägen 33 och korsningen Sättervägen 17, 26, 29, 35. På Valdemars väg samt för ny del av Sättervägen som byggs söder om befintlig.

Ledningsförläggning

Utförs i ny lokalgata mellan Uddviksvägen och Kvarsätters sjöväg.
Samt norr om Kvarsätters sjöväg, mot nya och befintliga Sättervägen.
Kommer utföras i anslutning till Uddviksvägen. Utförs på Valdemars väg.

Trafik

Byggtrafik åker fortsatt på Kvarsätters sjöväg samt även Uddviksvägen.
Fastigheterna Sättervägen 29, 31, 33 och 35 kommer ha begränsad framkomlighet de kommande två veckorna. Valdemars väg avstängd för trafik.

Eldistribution

One Nordic kommer utföra arbete med ny nätstation i området på Sättervägen.
Detta kommer medföra ett avbrott på elnätet i hela området Tisarstrand tisdag den 2023-04-04 mellan klockan 09:00 – 13:00.