Artikeln publicerades 13 mars 2023

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Uppdatering om arbetet vid Tisarstrand vecka 11 - 12

Pågående i produktion av nytt VA-nät under vecka 11-12.

Moment som utförs för tillfället:

 • Sprängning:
  Utförs för ny lokalgata mellan Uddviksvägen och Kvarsätters sjöväg. Mellan Sättervägen 33 och korsningen Sättervägen 17, 26,29, 35. Samt för ny del av Sättervägen som byggs söder om befintlig..
 • Ledningsförläggning:
  Utförs i ny lokalgata mellan Uddviksvägen och Kvarsätters sjöväg.
  Samt norr om Kvarsätters sjöväg, mot nya och befintlig Sättervägen.
  Kommer utföras i anslutning till Uddviksvägen.
 • Trafik:
  Byggtrafik åker fortsatt på Kvarsätters sjöväg samt även Uddviksvägen.
  Fastigheterna Sättervägen 29, 31, 33, 35 kommer ha begränsad framkomlighet de kommande två veckorna.