Artikeln publicerades 14 december 2023

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Uppdatering om arbetet vid Tisarstrand vecka 50 2023 – 1 2024.

Pågående i produktion av nytt VA-nät under vecka 50 2023 - 1 2024.

Moment som utförs för tillfället

Sprängning

Sprängning utförs

 • Mellan Sättervägen 26 och Sättervägen 44.
 • Mellan Sigges väg 2 och Kvarsätters sjöväg.
 • Kvarsätters sjöväg 26 och Kvarsätters sjöväg 40.

Ledningsförläggning

Ledningsförläggning utförs

 • Mellan Sättervägen 26 och Sättervägen 44.
 • Mellan Sigges väg 2 och Kvarsätters sjöväg.
 • Kvarsätters sjöväg 26 och Kvarsätters sjöväg 40.

Trafik

Byggtrafik åker fortsatt på

 • Kvarsätters sjöväg.
 • Sigges väg.
 • Sättervägen.

Fastigheter som kommer att ha begränsad framkomlighet de kommande veckorna

 • Sättervägen 26, 28, 37, 41, 42 och 44.
 • Sigges väg 2, 5, 7, 10, 12, 14 och 16.
 • Kvarsätters sjöväg 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 och 40.

Avstängda och påverkade vägar

 • Sättervägen är avstängd för rundkörning på grund av
  sprängnings- och ledningsarbeten.
 • Kvarsätters sjöväg är avstängd för rundkörning pga sprängnings- och ledningsarbeten.
 • Boende och trafik till Uddviksvägen hänvisas för omledning till Sättervägen.
 • Boende och trafik till Wattons väg hänvisas för omledning till Sättervägen.

För alla trafikanter, följ skyltning på plats.

Säkerhet

Gå inte på avspärrad väg vid Tisarstrand

Boende och fastighetsägare i området vid Tisarstrand uppmanas att inte gå förbi maskinerna där de står och gräver, eller spränger, på avspärrad väg. Detta medför risk för personskada. Där vägen är avspärrad, får man inte vara. Vänligen respektera detta för allas säkerhet.

Tjälning

Röklukt och avgaser kan förekomma

På grund av den rejäla vinter vi fått, med tjäle i vägarna, kommer tjälning med kol samt dieselaggregat att förekomma. Detta kan föra med sig röklukt samt avgaser.

Jul och nyår

Projektet har ingen produktion igång under vecka 52.