Artikeln publicerades 20 oktober 2023

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Uppdatering om arbetet vid Tisarstrand vecka 43 - 44

Pågående i produktion av nytt VA-nät under vecka 43-44.

Moment som utförs för tillfället

Sprängning

Sprängning utförs

 • Mellan Sättervägen 19 och Sättervägen 25.
 • Mellan Sättervägen 30 och Sättervägen 50, för ny gata.
 • Mellan Sigges väg 2 och 16.

Ledningsförläggning

Ledningsförläggning utförs

 • Mellan Sättervägen 17 och Sättervägen 25.
 • Mellan Sättervägen 30 och Sättervägen 50, för ny gata.
 • Mellan Sigges väg 2 och 16.
 • Campingen.

Trafik

Byggtrafik åker fortsatt på

 • Kvarsätters sjöväg.
 • Sättervägen.

Fastigheter som kommer att ha begränsad framkomlighet de kommande veckorna

 • Sättervägen 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 och 30
 • Sigges väg 2, 5, 7, 10, 12, 14 och 16

Avstängda och påverkade vägar

 • Kvarsätters sjöväg är avstängd för rundkörning mellan Uddviksvägen och befintlig pumpstation på grund av sprängnings- och ledningsarbeten.
 • Sättervägen är avstängd för rundkörning på grund av
  sprängnings- och ledningsarbeten.
 • Boende och trafik till Camping och Uddviksvägen hänvisas till vägen via Kullbotten för omledning under vecka 43.

Säkerhet

Gå inte på avspärrad väg vid Tisarstrand

Boende och fastighetsägare i området vid Tisarstrand uppmanas att inte gå förbi maskinerna där de står och gräver på avspärrad väg. Detta medför risk personskada. Vänligen respektera detta för allas säkerhet.