Artikeln publicerades 11 mars 2024

Uppdatering av om arbetet vid Tisarstrand vecka 11 - 12

Pågående i produktion av nytt VA-nät under vecka 11–12.

Moment som utförs för tillfället

Sprängning

Sprängning utförs

  • mellan Sättervägen 49 och Sättervägen 51
  • utmed Kvarsätters sjöväg mellan Wattons väg och befintlig pumpstation.

Ledningsförläggning

Ledningsförläggning utförs

  • mellan Sättervägen 49 och Sättervägen 51
  • utmed Kvarsätters sjöväg mellan Wattons väg och befintlig pumpstation.

Trafik

Byggtrafik åker på

  • Kvarsätters sjöväg
  • Sigges väg
  • Wattons väg
  • Sättervägen.

Fastigheter som kommer att ha begränsad framkomlighet de kommande veckorna

  • Fastigheterna Sättervägen 49, 51

För alla trafikanter, följ skyltning på plats.

Säkerhet

Boende och fastighetsägare i området uppmanas att inte gå förbi maskinerna där de står och gräver eller spränger. Detta medför stor risk personskada.

Där vägen är avspärrad på grund av arbeten får privatpersoner inte vistas. Staketen finns där för er säkerhet. Vänligen respektera detta!