Artikeln publicerades 17 april 2023

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Uppdatering om arbetet vid Tisarstrand vecka 16 - 17

Pågående i produktion av nytt VA-nät under vecka 16-17.

Moment som utförs för tillfället:

Sprängning

Sprängning utförs för ny lokalgata mellan Uddviksvägen och Kvarsätters sjöväg.

 • Korsningen Sättervägen 17, 26, 29 och 35.
 • Valdemars väg
 • Sigges väg
 • för ny del av Sättervägen som byggs söder om befintlig väg.

Ledningsförläggning

Ledningsförläggning utförs i ny lokalgata mellan Uddviksvägen och Kvarsätters sjöväg.

 • Korsningen Sättervägen 17, 26, 29 och 35.
 • Norr om Kvarsätters sjöväg, mot nya och befintliga Sättervägen. Kommer utföras i anslutning till Uddviksvägen.
 • Uddviksvägen.
 • Valdemars väg.
 • Sigges väg.

Trafik

Byggtrafik åker fortsatt på

 • Kvarsätters sjöväg
 • Uddviksvägen
 • Sättervägen

De kommande veckorna kommer det att vara begränsad framkomlighet vid

 • Sättervägen 29, 31, 33, 35, 49 och 51
 • Valdemars väg 2, 4, 8 och 10

Arbeten vid korsningen Sättervägen 17, 26, 29 och 35 kommer medföra stopp för rundkörning på Sättervägen.

Uddviksvägen kommer att påverkas. Boende längst ned på vägen kommer anvisas alternativ körväg.