Artikeln publicerades 19 april 2024

Uppdatering av om arbetet vid Tisarstrand vecka 16 - 17

Pågående i produktion av nytt VA-nät under vecka 16–17.

Moment som utförs för tillfället

Sprängning

Sprängning utförs

 • utmed Kvarsätters sjöväg mellan Wattons väg och befintlig pumpstation.

Ledningsförläggning

Ledningsförläggning utförs

 • utmed Kvarsätters sjöväg mellan Wattons väg och befintlig pumpstation
 • vid Kvarsätters sjöväg och befintlig pumpstation.

Vägjustering

Pågår på

 • Kvarsätters sjöväg
 • Sigges väg
 • Wattons väg
 • Sättervägen.

Trafik

Byggtrafik åker på

 • Kvarsätters sjöväg
 • Sigges väg
 • Wattons väg
 • Sättervägen.

Fastigheter som kommer att ha begränsad framkomlighet de kommande veckorna

 • Kvarsätters sjöväg kommer stängas av en kortare stund vid befintlig pumpstation, omledning sker då via Kullbotten.

För alla trafikanter, följ skyltning på plats.

Säkerhet

Boende och fastighetsägare i området uppmanas att inte gå förbi maskinerna där de står och gräver eller spränger. Detta medför stor risk för personskada.

Där vägen är avspärrad på grund av arbeten får privatpersoner inte vistas. Staketen finns där för er säkerhet. Vänligen respektera detta!