Artikeln publicerades 31 mars 2023

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Uppdatering om arbetet vid Tisarstrand vecka 13 - 15

Pågående i produktion av nytt VA-nät under vecka 13-15.

Moment som utförs för tillfället:

Sprängning

Sprängning utförs för ny lokalgata mellan Uddviksvägen och Kvarsätters sjöväg.

  • Mellan Sättervägen 33 och korsningen Sättervägen 17, 26, 29 och 35.
  • Valdemars väg
  • Sigges väg
  • För ny del av Sättervägen som byggs söder om befintlig väg.

Ledningsförläggning

Ledningsförläggning utförs

  • i ny lokalgata mellan Uddviksvägen och Kvarsätters sjöväg.
  • norr om Kvarsätters sjöväg mot nya och befintliga Sättervägen.
  • i anslutning till Uddviksvägen
  • på Valdemars väg.

Trafik

Byggtrafik åker fortsatt på Kvarsätters sjöväg, Uddviksvägen och Sättervägen.

De kommande veckorna kommer det att vara begränsad framkomlighet vid

  • Sättervägen 29, 31, 33, 35, 49 och 51
  • Valdemars väg 2, 4, 8 och 10.

Eldistribution

One Nordic kommer utföra arbete med ny nätstation i området på Sättervägen.
Detta kommer medföra ett avbrott på elnätet i hela området Tisarstrand tisdag den 4 april 2023 mellan klockan 09:00 – 13:00