Artikeln publicerades 10 januari 2024

Uppdatering om arbetet vid Tisarstrand vecka 2 - 3

Pågående i produktion av nytt VA-nät under vecka 2-3.

Moment som utförs för tillfället

Sprängning

Sprängning utförs

 • Mellan Sättervägen 26 och Sättervägen 44.
 • Mellan Sigges väg 2 och Kvarsätters sjöväg.
 • Kvarsätters sjöväg 26 och Kvarsätters sjöväg 34.
 • Mellan Wattons väg 3 och Wattons väg 9.

Ledningsförläggning

Ledningsförläggning utförs

 • Mellan Sättervägen 26 och Sättervägen 44.
 • Mellan Sigges väg 2 och Kvarsätters sjöväg.
 • Kvarsätters sjöväg 26 och Kvarsätters sjöväg 34.
 • Mellan Wattons väg 3 och Wattons väg 9.

Trafik

Byggtrafik åker fortsatt på

 • Kvarsätters sjöväg.
 • Sigges väg.
 • Wattons väg.
 • Sättervägen.

Fastigheter som kommer att ha begränsad framkomlighet de kommande veckorna

 • Sättervägen 26, 28, 37, 41, 42 och 44.
 • Sigges väg 2, 5, 7, 10, 12, 14 och 16.
 • Kvarsätters sjöväg 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 och 34.
 • Wattons väg 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 och 21.

Avstängda och påverkade vägar

 • Sättervägen är avstängd för rundkörning på grund av
  sprängnings- och ledningsarbeten.
 • Kvarsätters sjöväg är avstängd för rundkörning på grund av sprängnings- och ledningsarbeten.
 • Boende och trafik till Uddviksvägen hänvisas för omledning till Sättervägen.
 • Wattons väg är avstängd för rundkörning på grund av sprängnings- och ledningsarbeten. Boende och trafik till Wattons väg hänvisas för omledning till Sättervägen.

För alla trafikanter, följ skyltning på plats.

Säkerhet

Gå inte på avspärrad väg vid Tisarstrand

Boende och fastighetsägare i området vid Tisarstrand uppmanas att inte gå förbi maskinerna där de står och gräver, eller spränger, på avspärrad väg. Detta medför risk för personskada. Där vägen är avspärrad, får man inte vara. Vänligen respektera detta för allas säkerhet.

Tjälning

Röklukt och avgaser kan förekomma

På grund av den rejäla vinter vi fått, med tjäle i vägarna, kommer tjälning med kol samt dieselaggregat att förekomma. Detta kan föra med sig röklukt samt avgaser.