Artikeln publicerades 20 september 2023

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Uppdatering om arbetet vid Tisarstrand vecka 39 - 40

Pågående i produktion av nytt VA-nät under vecka 39-40.

Moment som utförs för tillfället

Sprängning

Sprängning utförs

 • Mellan Sättervägen 1 och Sättervägen 15.
 • Mellan Sättervägen 50 och Sättervägen 53.
 • Mellan Sättervägen 38 och Sättervägen 50, för ny gata.
 • Mellan Sigges väg 2 och 16.

Ledningsförläggning

Ledningsförläggning utförs

 • Mellan Sättervägen 1 och Sättervägen 15.
 • Mellan Sättervägen 50 och Sättervägen 53.
 • Mellan Sättervägen 38 och Sättervägen 50, för ny gata.
 • Mellan Sigges väg 2 och 16.

Trafik

Byggtrafik åker fortsatt på

 • Kvarsätters sjöväg.
 • Sättervägen.

Fastigheter som kommer att ha begränsad framkomlighet de kommande veckorna

 • Sättervägen 1,3,5,11,13,15,30,38,46,48,50,53 och 55.
 • Sigges väg 2,5,7,10,12,14 och 16.

Avstängda och påverkade vägar

 • Kvarsätters sjöväg är avstängd för rundkörning mellan Uddviksvägen och befintlig pumpstation från och med vecka 39 på grund av sprängnings- och ledningsarbeten.
 • Sättervägen är avstängd för rundkörning från och med vecka 37 på grund av
  sprängnings- och ledningsarbeten.
 • Boende och trafik till Camping och Uddviksvägen hänvisas till vägen via Kullbotten för omledning.