Artikeln publicerades 23 februari 2024

Uppdatering av om arbetet vid Tisarstrand vecka 8 - 9

Pågående i produktion av nytt VA-nät under vecka 8 – 9 2024.

Moment som utförs för tillfället

Sprängning

Sprängning utförs

 • mellan Sättervägen 1 och Sättervägen 5
 • mellan Sättervägen 49 och Sättervägen 53
 • mellan Sigges väg och Kvarsätters sjöväg 27
 • mellan Wattons väg 13 och Wattons väg 21

Ledningsförläggning

Ledningsförläggning utförs

 • mellan Sättervägen 1 och Sättervägen 5
 • mellan Sättervägen 49 och Sättervägen 53
 • mellan Sigges väg och Kvarsätters sjöväg 27
 • mellan Wattons väg 13 och Wattons väg 21

Trafik

Byggtrafik åker på

 • Kvarsätters sjöväg
 • Sigges väg
 • Wattons väg
 • Sättervägen.

Fastigheter som kommer att ha begränsad framkomlighet de kommande veckorna

 • Fastigheterna Sättervägen 1, 3, 5, 49, 51
 • Sigges väg 5, 7, 10, 12, 14, 16
 • Kvarsätters sjöväg 25, 26, 27
 • Wattons väg 13, 15, 17, 19 och 21

Avstängda och påverkade vägar

 • Sättervägen är avstängd för rundkörning på grund av sprängnings- och ledningsarbeten.
 • Kvarsätters sjöväg är avstängd för rundkörning på grund av sprängnings- och ledningsarbeten.
 • Boende och trafik till Uddviksvägen hänvisas via omledning till Sättervägen.
 • Wattons väg är avstängd för rundkörning på grund av sprängnings- och ledningsarbeten,
 • Boende och trafik till Wattons väg hänvisas via omledning till Sättervägen.

För alla trafikanter, följ skyltning på plats.

Säkerhet

Boende och fastighetsägare i området uppmanas att inte gå förbi maskinerna där de står och gräver eller spränger. Detta medför stor risk personskada.

Där vägen är avspärrad på grund av arbeten får privatpersoner inte vistas. Staketen finns där för er säkerhet. Vänligen respektera detta!

Tjälning

Röklukt och avgaser kan förekomma

På grund av av den rejäla vinter vi fått är det tjäle i vägarna. Därför kommer tjältining med kol och dieselaggregat göras. Röklukt och avgaser kan förekomma.