COPE - stödprogram i grupp för föräldrar

Läs om COPE - stödpogram för föräldrar till barn med ett mer utmanande beteende. Få information om grupptillfällen och hur du anmäler dig.

Brottas du med konflikter och en stressfylld vardag? Kanske önskar du stöd i att hantera typiska vardagssituationer i familjen? COPE vänder sig till dig som behöver ny energi i din föräldraroll eller stöd i att hantera typiska vardagssituationer.

Det här är COPE - Community parent education

COPE är ett evidensbaserat stödprogram i grupp för föräldrar till barn med ett mer utmanande beteende.

Under träffarna utgår vi från filmer med konkreta problemsituationer som de flesta föräldrar kan känna igen sig i. I gruppen delas erfarenheter mellan deltagarna. Vi tar upp frågor som: Hur kan jag agera för att undvika tjat och bråk? Hur kan jag bevara mitt lugn? Hur kan jag som förälder sätta upp tydliga gränser som fungerar?

COPE, för dig med barn 3 - 12 år

Grupp våren 2024

Vi träffas vid 7 tillfällen på måndagar från den 6 maj tillden 17 juni. klockan 16.30-18.30.

Första och sista tillfället är mellan 16.00-18.30.

Tider och datum

6 maj klockan 16:00-18:30

13 maj klockan 16.30-18.30

20 maj klockan 16.30-18.30

27 maj klockan 16.30-18.30

3 juni klockan 16.30-18.30

10 juni klockan 16.30- 18.30

17 juni klockan 16.00- 18.30

Teman

Varje träff är strukturerad utifrån olika teman.

Träff - 1 introduktion och information. Positiv samvaro, uppmärksamma det positiva
Träff - 2 Tydliga uppmaningar
Träff - 3 Bevara sitt lugn, bortse från negativt beteende
Träff - 4 Förbered övergång, först – sedan
Träff - 5 Planera tillsammans
Träff - 6 Hantera konflikt
Träff - 7 Problemlösning, repetition och avslutning

Anmälan

Anmäl dig senast 1 maj.

Du anmäler dig genom att kontakta familjeteamet.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.