ABC - föräldragrupper

Läs om föräldragrupperna ABC som tar upp familjeliv och hur du kan stödja ditt barns utveckling och hantera utmaningar. Få information om grupptillfällen och hur du anmäler dig.

Det här är ABC - Alla barn i centrum

Programmet ABC har utvecklats på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut och syftar till att stärka relationen mellan barn och föräldrar. Innehållet utgår ifrån forskning kring föräldraskap och barns utveckling, samt FN:s barnkonvention. ABC har utvärderats av Karolinska institutet och resultatet visar att ABC har positiva effekter på upplevd föräldrakompetens samt föräldrars upplevelse av barns utveckling och hälsa.

Filmens innehåll som text: Du har världens bästa barn. Ibland är det svårt att vara världens bästa förälder. Det tycker de flesta. Gå med i en ABC-föräldragrupp.

ABC, för dig med barn 0 - 2 år

Grupp våren 2024

Tid: 10.30 - 12.00.

 • 1 februari
 • 8 februari
 • 15 februari
 • 22 februari

Plats: Öppna förskolan på Familjecentralen på Västra Storgatan 42 i Hallsberg. Länk till annan webbplats.

Anmälan: Du anmäler dig genom att kontakta familjeteamet Länk till annan webbplats.

Mer information om ABC 0-2 år

Att vara förälder kan vara både spännande och utmanande. I ABC 0–2 år får du träffa andra föräldrar och ta del av forskning om föräldraskap.

Föräldraträffarna handlar om familjeliv och hur du kan stödja ditt barns utveckling och hantera utmaningar som förälder. Innehållet i träffarna är anpassat för föräldrar till barn som har börjat upptäcka världen lite mer på egen hand.

Föräldraträffarna leds av utbildade gruppledare. Varje grupp har 5‑10 deltagare. Små barn är välkomna att följa med på träffarna.

Det får du i ABC 0–2 år

 • Fyra gruppträffar på 1,5 timme som avslutas med tid för fika och umgänge.
 • Diskussioner med andra föräldrar.
 • Ta del av forskning.
 • Möjlighet att öva hemma.

Träff 1 – Viktiga vuxna

 • Viktiga vuxna
 • Full uppmärksamhet
 • Hur kan vi vuxna vara goda förebilder för vårt barn och skapa bra stunder tillsammans?

Träff 2 – Vara tillsammans

 • Vara tillsammans
 • Känslor

Hur kan vi stödja barnet i sin utveckling när vi är tillsammans och hur kan vi göra för att uppmärksamma och sätta ord på små barns känslor?

Träff 3 – Utmanande situationer

 • Utmanande situationer
 • Bekräfta Repetera Avled (BRA)

Hur kan vi förebygga och hantera utmanande situationer? Hur gör vi på bästa sätt när vi måste bestämma?

Träff 4 – Lugnt föräldraskap

 • Stress och återhämtning
 • Lugnt föräldraskap

Hur kan vi förebygga stress i vardagen och i föräldraskapet? Vad kan vi göra för att hantera frustration i föräldraskapet?

ABC, för dig med barn 3 -12 år

Grupp våren 2024

Tid: 13.30 - 16.00'

 • 19 mars
 • 2 april
 • 16 april
 • 7 maj

Plats: Familjecentralen på Västra Storgatan 42 i Hallsberg, tredje våningen.

Anmälan: Du anmäler dig genom att kontakta familjeteamet

Mer information om ABC 3-12 år

Vad kan vara viktigare än relationen med våra barn?

Det krävs ingen forskning för att övertyga oss om att bra relationer med våra barn är viktiga. Det vet vi redan! Vi vet att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk till trygga och självständiga individer.

Men hur lyckas vi med det?

De flesta föräldrar kan känna igen sig i vardagssituationer där relationerna sätts på prov. Hur undviker vi stressiga situationer? Hur skapar vi harmoni kring matbordet? Hur kan vi förebygga konflikter? Hur får vi mer tid till härligt umgänge med våra barn? En sak är säker – ingen förälder är ensam om dessa funderingar.

Dela erfarenhet och ta del av forskning

På ABC föräldragrupper tar vi både del av andras erfarenheter och av forskning. Alla som deltar är föräldrar till barn i åldrarna 3–12 år. Lärdomar och insikter tar vi sedan med oss och praktiserar hemma – mellan träffarna.

Träffar

ABC består av fyra gruppträffar kring var sitt tema samt en uppföljningsträff.

Träffarna är 2,5 timmar långa och leds av utbildade gruppledare. Varje grupp har som mest 10 deltagare.

Träff 1 – Visa kärlek. Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.

Träff 2 – Vara med. Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

Träff 3 – Visa vägen. Hur kan man tillämpa ett lugnt föräldraskap?
Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan ilska hanteras? Diskussioner och enkla övningar kring att vara en förebild för sitt barn.

Träff 4 – Välja strider. Hur kan tjat och skäll i familjen minskas?
Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Planering framåt med fokus på hur ABC kan användas i vardagen.

Träff 5 – Uppföljning. På uppföljningsträffen träffas vi igen för att prata om hur det har gått. Vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra?

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.