Stocksätterskolan

Stocksätterskolans byggnad

Stocksätterskolan ligger i norra Hallsberg. På skolan går elever från förskoleklass till klass 6. Här finns också ett fritidshem.

Kontakta skolan

Besöksadress: Norrgårdsgatan 25 i Hallsberg

Telefon: 0582-68 54 01

E-post: stocksatterskolan@edu.hallsberg.se


Rektor

Catharina Lindvall-Scharmer: 0582-68 54 02

Expedition

Karina Lindh: 0582-68 54 03, karina.lindh@edu.hallsberg.se

Nagham Al Ssindi: 0582-68 54 01, nagham.alssindi@edu.hallsberg.se