Gymnasium

Hitta information om Alléskolan och gymnasieantagningen. Se vilket stöd du kan få om du är 16 - 19 år och inte går på gymnasiet eller arbetar.

Gymnasieskolan Alléskolan i Hallsbergs kommun drivs av Sydnärkes utbildningsförbund.

Alléskolans webbplats Länk till annan webbplats.

Sydnärkes utbildningsförbunds webbplats Länk till annan webbplats.

Busskort för gymnasieelever

Om du har frågor om busskort för gymnasielever, Kontakta Alléskolans reception: 0582-355 00

Gymnasieantagningen i Örebro län

Du som är folkbokförd i Örebro län kan söka till alla kommunala och fristående gymnasieskolor i Sverige på webben.

Gymnasieantagningen i Örebro läns webbplats Länk till annan webbplats.

Kommunens aktivitetsansvar

Kommunen har ansvar för dig som är mellan 16 och 19 år och som

  • inte börjat gymnasiet
  • inte gått klart gymnasiet
  • inte har jobb.

Kommunen har ansvar för att du erbjuds aktiviteter som gör dig motiverad att börja studera eller arbeta. Det kallas kommunens aktivitetsansvar.

Om kommunens aktivitetsansvar

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.