Pedagogiskt pris

Nominera en pedagog eller ett arbetslag i förskolan eller skolan.

Skickliga pedagoger spelar en avgörande roll för barns utveckling och lärande i förskolan och för hur elever lyckas i skolan. Därför delar kommunen ut Pedagogiskt pris till pedagoger som utmärkt sig i sitt pedagogiska uppdrag och bidragit till ökad måluppfyllelse. Priset är en uppmuntran och bekräftelse på vikten av god pedagogik.

Du som bor eller arbetar i Hallsbergs kommun kan nominera. Priset omfattar samtliga förskolor och skolor samt övrig pedagogisk verksamhet i Hallsbergs kommun, och delas ut i två kategorier:

  • Förskola/annan pedagogisk verksamhet
  • Grundskola/fritidshem

Kriterier

En pedagog, ett arbetslag eller enhet som:

  • Skapar trygghet och arbetsro som ger engagemang och lust att lära.
  • Utvecklar och tänker nytt om arbetssätt och metoder som stödjer barns/elevers lärande.
  • Undervisar så att varje elev utvecklas på ett positivt sätt, utifrån sina egna förutsättningar.
  • Skapar olika former av samarbeten med barn/elever, kollegor eller annan personal.

Nominera

Nominera senast den 1 oktober 2023.

E-post: bildningsforvaltningen@edu.hallsberg.se
Post: Hallsbergs kommun, Bildningsförvaltningen, 694 80 Hallsberg

Tidigare vinnare inom förskola och pedagogisk verksamhet

2023 - Jessica Karlsson, förskolan Tranängen

2022 - My Ekdahl, förskolan Sagobacken

2021 – Jessica Hofvander och Sofie Jardler, förskolan Björkängen

2020 – Karin Björk, förskolan Ekhagen

2019 – Christina Pettersson Björsson, förskolan Gläntan

2018 – Erika Olsson, Kulturskolan

2017 – Förskolan Vibytorp

2016 – Mattias Blomfelt och Therese Karlsson, förskolan Björkängen

2015 – Förskolan Sagobacken

Tidigare vinnare inom grundskola och fritidshem

2023 - Emelie Dahlin Jansson, Långängskolan

2022 - Gunilla Gerdvall, Stocksätterskolan

2021 – Maria Föckelkärr, Östansjö skola

2020 – Jenny Jonsson, Fredriksbergskolan

2019 – Sofia Florén, Sköllersta skola

2018 – Elin Kullman, Transtenskolan

2017 – Anna Edman, Fredriksbergskolan

2016 – Thuka Said Hadar, Stocksätterskolan

2015 – Johan Varnander, Folkasboskolan

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.