Pedagogiskt pris

Nominera en pedagog eller ett arbetslag i förskolan eller skolan.

Skickliga pedagoger spelar en avgörande roll för barns utveckling och lärande i förskolan och för hur elever lyckas i skolan. Därför delar Hallsbergs kommun årligen ut Pedagogiskt pris till någon eller några pedagoger som har utmärkt sig i sitt pedagogiska uppdrag, och bidragit till ökad måluppfyllelse. Priset är en uppmuntran och bekräftelse på vikten av god pedagogik.

Du som bor eller arbetar i Hallsbergs kommun kan nominera. Priset omfattar samtliga förskolor och skolor samt övrig pedagogisk verksamhet i Hallsbergs kommun, och delas ut i två kategorier:

  • Förskola/annan pedagogisk verksamhet
  • Grundskola/fritidshem

Kriterier

En pedagog, ett arbetslag eller enhet som:

  • Skapar trygghet och arbetsro som ger engagemang och lust att lära.
  • Utvecklar och tänker nytt om arbetssätt och metoder som stödjer barns/elevers lärande.
  • Undervisar så att varje elev utvecklas på ett positivt sätt, utifrån sina egna förutsättningar.
  • Skapar olika former av samarbeten med barn/elever, kollegor eller annan personal.

Nominera

Nästa gång du kan nominera är våren 2021.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.