Omsorg på obekväm tid

Se vem som kan ansöka om omsorgen och hur du ansöker. Läs regler och se var verksamheten finns.

Om du arbetar på kvällar, nätter eller helger kan du ansöka om att ditt barn ska få barnomsorg då. Det kallas omsorg på obekväm tid.

Verksamheten finns på förskolan Kompassen i Hallsberg.

För att få omsorg på obekväm ska ditt barn ha fyllt 1 år. Ditt barn kan sedan få omsorgen till och med vårterminen det år hen fyller 13 år.

Ditt barn kan ha möjlighet att få omsorg på obekväm tid om

  • både du och den andra vårdnadshavaren arbetar på obekväm arbetstid
  • den du bor med också arbetar på obekväm arbetstid
  • du har behov under minst tre månader, vid minst två tillfällen per månad
  • du och den andra vårdnadshavaren har försökt ändra era arbetstider och försökt lösa omsorgen om ditt barn på annat sätt.

Riktlinjer för omsorg på obekväm tid Pdf, 119 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansök om omsorg på obekväm tid

Du ansöker på en blankett som du skickar med posten. Adressen står på blanketten. Om ni är två vårdnadshavare måste båda skriva under ansökan.

Ansökan ska innehålla

  • ansökningsblanketten
  • era arbetsscheman
  • era anställningsbevis.

Det är inte garanterat att ditt barn får en plats

Omsorg på obekväm tid är inte lagstadgad. Även om din ansökan blir beviljad är inte säkert att ditt barn får plats. Om alla platser i verksamheten är upptagna ställs ditt barn i kö.

En regel säger att ditt barn ska få en plats på förskola inom fyra månader. Den gäller inte för omsorg på obekväm tid.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.