Förskolan Kompassen

Bild på Kompassens förskola i Hallsberg

Kompassen ligger på Transtensgatan i centrala Hallsberg.

Om förskolan

Kompassens avdelningar:

 • Syd blå och Syd röd – för de yngsta barnen.
 • Öst röd och Öst blå – för mellanbarnen.
 • Nord blå och Nord röd – för de äldsta barnen.

Förskolan samarbetar med förskollärarutbildningen på Örebro universitet och är en övningsförskola.

Förskolan har också omsorg på kvällar, nätter och helger.

Kontakta Kompassen

Besöksadress: Transtensgatan 5 i Hallsberg

Postadress: Hallsbergs kommun, Förskolan Kompassen, Områdeskontoret Stocksätterskolan, 694 80 Hallsberg

Syd Röd: 073-057 30 99, 0582-68 54 91

Nattverksamhet: 072-203 36 61, 0582-68 51 17 

Syd Blå: 070-270 58 93, 0582-68 50 41

Öst Blå: 076-114 60 32, 0582-68 52 86

Öst Röd: 070-320 95 82, 0582-68 54 86

Nord Röd: 072-203 66 59, 0582-68 51 10

Nord Blå: 070-270 68 33, 0582-68 50 42

Rektor Sofie Billström: 0582-68 51 67,  sofie.billstrom@edu.hallsberg.se

Administratör Karina Lindh: 0582-68 54 03, karina.lindh@edu.hallsberg.se

Ansökan, barnschema, matsedel och annan information

Omsorg på kvällar, nätter och helger

Vem verksamheten är till för

Verksamheten är till för dig som

 • regelbundet arbetar på kvällar, nätter eller helger
 • inte kan lösa omsorg på egen hand.

Barn får vara i verksamheten från de fyllt 1 år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Antalet platser är begränsat.

Öppettider

Måndag till fredag klockan 17.00 - 07.00.
Fredag klockan 17.00 till måndag klockan 07.00.

Du får lämna ditt barn senast klockan 20.00 på kvällen. Du får hämta ditt barn tidigast klockan 05.00 på morgonen.

När verksamheten är stängd

Verksamheten är stängd

 • På röda dagar. Om det är en röd dag mitt i veckan måste förskolans rektor tillfrågas och godkänna placering den dagen. Det kan till exempel gälla nationaldagen.
 • Julafton, juldagen, nyårsafton, nyårsdagen, påskafton, påskdagen, midsommarafton och midsommardagen.
 • 4 veckor under sommaren.

Information om stängda dagar eller veckor meddelas i god tid till dig som är vårdnadshavare.

Övrigt

 • Ditt barn får vara på förskolan under tiden ni som är vårdnadshavare
  • arbetar
  • reser till och från jobbet.
 • Barnets schema måste lämnas in minst 14 dagar innan barnet ska komma.
 • Om du inte använder din plats på två månader räknas det som att du har sagt upp platsen. Det gäller inte om du kommit överens med förskolan om att det ska vara ett uppehåll. Det gäller inte heller vid sjukdom.
 • Du som är vårdnadshavare ansvarar för transport av barnen till och från Kompassen.
 • Vi är tacksamma för all information som har betydelse för ditt barns vistelse hos oss. Berätta gärna om barnet har sovit dåligt eller om det har hänt något speciellt som är viktigt för ditt barn.
 • Personalen har tystnadsplikt.

Kvalitetsplan

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.