Synpunkter och klagomål på skola och förskola

Lämna synpunkter, klagomål eller förslag till förbättringar om förskolan, skolan eller elevhälsan.

Så gör du när du vill lämna synpunkter eller klagomål

Om du har en synpunkt eller klagomål på verksamheten ska du:

  1. Kontakta skolan. Prata med personalen på ditt barns förskola eller skola.
  2. Kontakta rektorn. Om du inte tycker att du får rätt hjälp eller om ditt ärende är av allvarligare karaktär kan du vända dig till rektorn på förskolan eller skolan.
  3. Kontakta bildningsförvaltningen. Om du inte är nöjd med hur skolan eller förskolan har hanterat ditt ärende kan du kontakta bildningsförvaltningen.

Du kan lämna in synpunkten eller klagomålet anonymt, men om du vill ha återkoppling på ditt ärende behöver du lämna namn och kontaktuppgifter.

Sätt att lämna synpunkter eller klagomål

Du kan lämna synpunkter på förskolan och skolan på flera sätt.

Använd vår e-tjänst

Skicka e-post

Du kan skicka e-post direkt till förskolan eller skolan. Du kan också skicka till bildningsförvaltningen.

Hitta e-postadresser till din skola

Hitta e-postadresser till din förskola

Bildningsförvaltningens e-postadress: bildningsforvaltningen@edu.hallsberg.se

Skicka brev

Om du vill skicka brev med posten använder du denna adress:

Hallsbergs kommun
Bildningsförvaltningen
684 80 Hallsberg

Lämna muntligt till personalen eller genom att ringa

Du kan prata direkt med personalen eller ringa till skolan, förskolan eller förvaltningen.

Hitta telefonnummer till din skola

Hitta telefonnummer till din förskola

Du kan också ringa 0582-68 50 00. Numret går till kommunens kontaktcenter, de kopplar dig vidare till rätt person.

Det händer när du lämnat in en synpunkt eller ett klagomål

Du får en bekräftelse på att vi har mottagit ditt ärende inom två arbetsdagar. Det kan också hända att vi kontaktar dig för att få mer information. Vissa frågor kan vi lösa direkt. Då kommer vi inte att starta någon utredning av ditt ärende.

Tänk på att vi inte kan kontakta dig om du har valt att vara anonym.

Det du skickar in blir en allmän handling

Dina synpunkter blir en allmän handling. Det betyder att alla som vill kan få ta del av dina synpunkter. Om du lämnar in synpunkterna skriftligt får vem som helst läsa dem. Om du lämnar in dem muntligt och den som tar emot dem skriver en anteckning är det anteckningen som blir en allmän handling.

Detta gäller inte om ditt barn har skyddade personuppgifter.

Om du inte är nöjd med hur vi har hanterat ditt ärende

Om du inte är nöjd med hur bildningsförvaltningen har hanterat ditt klagomål eller dina synpunkter kan du vända dig till Skolinspektionen.

Skolverkets information om hur du lämnar uppgifter om missförhållanden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lämna synpunkter eller klagomål på måltider

Du lämnar in synpunkter eller klagomål på maten i förskolan eller skolan i ett eget formulär. Det är drift- och serviceförvaltningen som är ansvarig för måltiderna, och dina synpunkter tas om hand av dem.

Lämna synpunkter på måltiderna i förskolan och skolan i webbformulär.

Hantering av dina personuppgifter

För att kunna hantera ditt ärende kommer den ansvariga nämnden behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.

Så behandlar vi dina personuppgifter.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.