Synpunkter och klagomål på skola och förskola

Lämna synpunkter, klagomål eller förslag till förbättringar om förskolan och skolan.

Du lämnar synpunkter genom att fylla i en blankett som du skickar med e-post eller post. Adresserna står på blanketten.

Dina synpunkter lämnas vidare till den som är chef för den berörda verksamheten.
Om du väljer att lämna ditt namn och telefonnummer eller e-postadress kan vi kontakta dig för att berätta hur vi arbetar med dina klagomål och eller dina synpunkter.

För att kunna hantera ditt ärende kommer den ansvariga nämnden behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.

Så behandlar vi dina personuppgifter.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.