Skolskjuts

Se regler för skolskjuts och hur du ansöker. Läs om busskort. Hitta kontaktuppgifter.

Om det är långt till skolan kan ditt barn få skolskjuts. Ditt barn kan också ha rätt att få skolskjuts på grund av andra skäl.

Ditt barn har rätt till skolskjuts om hen

  • är folkbokförd i Hallsbergs kommun
  • uppfyller kraven för avståndet mellan ert hem och skolan
  • går på sin anvisningsskola.

Om ni själva har sökt och fått plats på en annan skola kan ditt barn oftast inte få skolskjuts.

Så långt behöver ditt barn ha till skolan för att ha rätt till skolskjuts

Årskurs

Minsta avstånd

Förskoleklass och klass 1

Två kilometer

Klass 2 och 3

Tre kilometer

Klass 4 till 9

Fyra kilometer

Ditt barn kan också få skolskjuts av andra skäl. Det kan bland annat vara

  • sjukdom
  • funktionshinder
  • växelvis boende
  • trafikfarlig väg.

Skolskjutsen kan vara länsbuss, skolbuss eller taxi. Skolskjutsen kostar ingenting. Skolskjutsen går till och från skolan. Man kan inte få skolskjuts till och från fritids.

Ansökan om skolskjuts

Vill du ha skolskjuts på grund av speciella skäl ska du ansöka när behovet uppstår. Du ska också ansöka inför varje hösttermin.

Busskort

Om du har busskort, ha alltid med dig kortet när du åker skolskjuts.

Om du tappar bort eller skadar ditt busskort kan du få ett nytt av skolskjutsadministratören i ditt område.

Busskort för gymnasieelever

Om du har frågor om busskort för gymnasielever, Kontakta Alléskolan.

Alléskolans webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta administratörerna

Transtenskolan, Fredriksbergsskolan, Östansjö skola, Stocksätterskolan och Långängskolan

Elisabeth Hammar Hult
Telefon: 0582-68 53 05
E-post: elisabethhammar.hult@edu.hallsberg.se

Charlotta Eriksson
Telefon: 0582-68 54 52
E-post: charlotta.eriksson@edu.hallsberg.se

Sköllersta skola och Folkasboskolan

Karina Söderek Karlsson
Telefon: 0582-68 60 00
E-post: karina.soderek.karlsson@edu.hallsberg.se

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.