Skolskjuts

Se regler för skolskjuts, hämta ansökningsblankett och läs om busskort.

Om det är långt till skolan kan ditt barn få skolskjuts. Ditt barn kan också ha rätt att få skolskjuts på grund av andra skäl.

Ditt barn har rätt till skolskjuts om hen

  • är folkbokförd i Hallsbergs kommun
  • uppfyller kraven för avståndet mellan ert hem och skolan
  • går på sin anvisningsskola.

Om ni själva har sökt och fått plats på en annan skola kan ditt barn oftast inte få skolskjuts.

Så långt behöver ditt barn ha till skolan för att ha rätt till skolskjuts

Årskurs

Minsta avstånd

Förskoleklass och klass 1

Två kilometer

Klass 2 och 3

Tre kilometer

Klass fyra till nio

Fyra kilometer

Ditt barn kan också få skolskjuts av andra skäl. Det kan bland annat vara

  • sjukdom
  • funktionshinder
  • växelvis boende
  • trafikfarlig väg.

Skolskjutsen kan vara länsbuss, skolbuss eller taxi. Skolskjutsen kostar ingenting. Skolskjutsen går till och från skolan. Man kan inte få skolskjuts till och från fritids.

Ansökan om skolskjuts

Om du vill ansöka om skolskjuts på grund av speciella skäl ska du ansöka när behovet uppstår och inför varje hösttermin.

Busskort

Om du har busskort du alltid ha med dig kortet och ett giltighetsbevis när du åker skolskjuts.

Om du tappar bort eller skadar ditt busskort kan du få ett nytt av skolskjutsadministratören i ditt område.

Kontakta administratörerna

Transtenskolan

Elisabeth Hammar Hult, administratör

Telefon: 0582-68 53 05

E-post: elisabethhammar.hult@edu.hallsberg.se

Fredriksbergsskolan, Östansjö skola, Stocksätterskolan och Långängskolan

Anita Gyllin, administratör

Telefon: 0582-68 54 52

E-post: anita.gyllin@edu.hallsberg.se

Sköllersta skola och Folkasboskolan

Karina Söderek Karlsson, administratör

Telefon: 0582-68 60 00

E-post: karina.soderek.karlsson@edu.hallsberg.se