Fritidshem - regler och information

Ansök om plats, se dagar med begränsat öppethållande, registrera barnets schema, lämna inkomstuppgifter, se vem som har rätt till plats med mera.

Fritidshem erbjuds barn i förskoleklass och grundskola. Ditt barn får vara på fritids till och med vårterminen året barnet fyller 13 år. Ditt barn får plats på ett fritids vid sin skola.

Barnet får vara på fritids när du arbetar eller studerar och när du reser till och från arbetet eller skolan. Du har inte rätt till plats på fritids om du är arbetssökande eller föräldraledig.

Ansök om plats

Du ansöker om plats på fritids i en e-tjänst. Du kan också ansöka om plats med blankett.

Ditt barn får börja på fritids direkt efter att du tackat ja till platsen.

Ansök om plats på fritids i e-tjänstlänk till annan webbplats

Blankett för ansökan om plats på fritidshemPDF

Svara på erbjudande om plats

Du svarar på erbjudande om plats i lärplattformen Edwise.länk till annan webbplats

Du loggar in i Edwise med ditt mobila bankID eller bankID. Om ditt barn har två vårdnadshavare måste båda logga in och svara.

Säg upp plats

Du säger upp din plats i e-tjänsten i Edwise. Om du inte har ett konto i Edwise kan du säga upp platsen med blankett.

Logga in i Edwise och säg upp platslänk till annan webbplats

Blankett för uppsägning av plats på fritidshemPDF

Uppsägningstiden är en månad. Du betalar för platsen under uppsägningstiden, även om du inte använder den. Om du bor tillsammans med barnets andra vårdnadshavare måste ni göra uppsägningen gemensamt.

Om ni inte bor tillsammans och barnet bor växelvis hos er kan en av er säga upp sin del av platsen. Den andra vårdnadshavaren har då kvar sin plats.

Dagar då fritidshemmen har begränsat öppethållande

Vissa dagar har alla utom ett par fritids i kommunen stängt. Om ditt barn behöver omsorg de dagarna får hen vara på det fritids som håller öppet istället för sitt vanliga fritids.

Begränsat öppethållande höstterminen 2020
4 september och 26 oktober

Begränsat öppethållande vårterminen 2021
8 februari och 14 juni 

Några dagar stänger fritids klockan 16.00. Om du vill veta vilka dagar ditt fritids stänger tidigare kontaktar du din skola. Hitta kontaktuppgifter till din skola.

Barnets schema

Ditt barn får vara på fritids under tiden du arbetar eller studerar och när du reser till och från arbetet eller skolan.

Du måste lämna in ändringar av barnets schema senast 2 veckor innan ändringarna börjar gälla.

Du kan registrera barnets schema i appen Tieto Edu och i e-tjänsten Tieto Education.

Guide för att lägga in barnets schema i Tieto EduPDF

Du kan också lämna in en blankett.

Blankett för schema för barns vistelsetidPDF

Avgift för fritidshem

Hur mycket du behöver betala för plats på fritids beror på hushållets totala inkomst per månad före skatt.

De inkomster som ingår är

  • lön per månad före skatteavdrag
  • andra skattepliktiga inkomster
  • inkomster från ett annat land.

Bidrag är inte en avgiftsgrundande inkomst och räknas inte med.

Det finns ett högsta belopp du kan få betala för en plats. Det kallas maxtaxa.

Nivåer för maxtaxa på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats

Kostnad för plats i fritidshem


Procent av hushållets inkomst

Barn 1

2%

Barn 2

1%

Barn 3

1%

Barn 4

Ingen avgift


Ändra dina inkomstuppgifter

Din inkomst påverkar hur mycket du betalar för platsen på fritids. Du är själv ansvarig för att vi har rätt uppgifter om din inkomst.

Du registrerar dina inkomstuppgifter i e-tjänsten i Edwise. Du kan också lämna in en blankett.

Logga in i Edwise och ändra inkomstuppgifterlänk till annan webbplats

Blankett för inkomstuppgiftPDF

Avgiftskontroll

Vi jämför hur mycket du har tjänat och hur mycket du har betalat för platsen på fritids. Därför är det viktigt att du anmäler när din inkomst ändras.

Om det visar sig att du har betalat för mycket får du tillbaka pengar. Om du har betalt för lite får du en faktura att betala.

Kontrollen görs av det år som ligger två år tillbaka i tiden. 2020 är det alltså din inkomst från 2018 som kontrolleras. Att det tar tid beror på att det är först efter två år vi kan få dina taxeringsuppgifter från Skatteverket. 

Kontrollen görs varje år i februari till mars.

Delad faktura

Plats på fritidshem när du är sjukskriven

Om du är sjukskriven eller om du vårdar ett sjukt syskon kan ditt barn ha rätt att vara på fritids. Ta kontakt med din skolas rektor.

Hitta kontaktuppgifter på skolornas sidor.

Lovomsorg

Barn som inte har fritidshem under skolterminerna kan få vara på fritids de dagar skolan är stängd, så kallad lovomsorg. Lovomsorg kostar 50 kronor per dag.

Om du vill ansöka om lovomsorg kontaktar du ditt fritidshem eller områdeskontor.

Fritids för barn över 12 år med rätt till stöd enligt LSS

Om ditt barn är över 12 år men har rätt till stöd enligt LSS kan hen söka plats på fritids. Det kallas korttidstillsyn för skolungdom över 12 år. Ansök om korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Omsorg på obekväm tid

Om du arbetar på kvällar, nätter eller helger kan du ansöka om att ditt barn ska få barnomsorg då. Det kallas omsorg på obekväm tid.

Ansök om omsorg på obekväm tid

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.