Modersmålsundervisning

Se vem som har rätt att få modersmålsundervisning och vilka språk vi har undervisning i. Läs om studiehandledning på modersmål.

Ditt barn kan få modersmålsundervisning i skolan om

 • en eller båda vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål
 • språket används dagligen i ditt hem
 • barnet har grundläggande kunskaper i språket.

För att modersmålsundervisning ska hållas ska det finnas fem elever i grundskolan som vill lära sig språket. Det ska också finnas en lämplig lärare.

Vi har just nu modersmålsundervisning i

 • Arabiska
 • Albanska
 • Bosniska
 • Burmesiska
 • Dari
 • Karenn
 • Kroatiska
 • Kurdiska Kurmanji
 • Kurdiska Sorani
 • Lettiska
 • Polska
 • Persiska
 • Romani
 • Ryska
 • Serbiska
 • Serbokroatiska
 • Somaliska
 • Thailändska
 • Tigrinja
 • Tyska.

Modersmålsundervisning är frivillig, men från och med att barnet är anmält räknas det som ett obligatoriskt ämne i skolan. Från årskurs 6 till årskurs 9 får man betyg i modersmål.

Modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk

Om ditt barn tillhör ett av de nationella minoritetsspråken har hen rätt att få modersmålsundervisning. Det gäller även om minoritetsspråket inte används dagligen. Skolan ska erbjuda modersmålsundervisning på minoritetsspråk även om det bara är en elev som vill läsa språket.

De nationella minoritetsspråken är

 • Finska
 • Jiddisch
 • Meänkieli
 • Romani
 • Samiska.

Ansökan

Ansökan om modersmålsundervisning gäller tills vidare. Det innebär att ansökan inte behöver lämnas inför varje nytt läsår.

Du ansöker om modersmålsundervisning med blankett. Du kan lämna blanketten till barnets mentor eller skicka den med post till adressen som står på blanketten.

Ansökan till höstterminen ska finnas hos kommunen senast den 15 maj.

Ansökan till vårterminen ska finnas hos kommunen senast den 15 november.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.