Ansökan om ledighet i grundskola

Ansök om ledighet och se vilka regler som gäller.

Du som är vårdnadshavare kan ansöka om att ditt barn ska få vara ledig från skolan en kort tid.

Om det finns väldigt speciella skäl, så kallat synnerliga skäl, kan en elev få vara ledig en längre tid.

Det är skolans rektor som beslutar om eleven får vara ledig eller inte. När beslutet ska tas gör rektorn en individuell bedömning. Skolan är generellt restriktiv med att ge elever ledigt.

Du ansöker om ledighet för elev i grundskolan med en blankett som lämnas till ditt barns mentor eller klassföreståndare.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.