Ansökan om ledighet i grundskola

Hämta blankett för ansökan om ledighet och se hur ansökan går till.

Du som är vårdnadshavare kan ansöka om att ditt barn ska få vara ledig från skolan en kort tid. Om det finns väldigt speciella skäl, så kallat synnerliga skäl, kan en elev få vara ledig en längre tid. Det är skolans rektor som beslutar om eleven får vara ledig eller inte. När beslutet ska tas gör rektorn en individuell bedömning. Skolan är generellt restriktiv med att ge elever ledigt.

Du ansöker om ledighet för elev i grundskolan med en blankett som lämnas till ditt barns mentor eller klassföreståndare.