Studie- och yrkesvägledning i grundskolan, SYV

Läs om studie- och yrkesvägledning, prao och val till gymnasiet.

Du som går i grundskolan ska kunna göra bra val inför dina kommande studier och ditt yrkesliv. Skolan ska ge dig kunskap och förutsättningar för detta.

I stället för studie- och yrkesvägledning säger man oftast SYV, både om verksamheten och om studie och yrkesvägledaren.

Studie- och yrkesvägledning är en del av undervisningen

Arbetsmarknad, arbetsliv och utbildningsvägar ska vara en del av din skolas undervisning. Du ska få bra förutsättningar för att kunna välja vad du ska studera och vad du ska jobba med. Alla som jobbar i skolan ska hjälpas åt med detta.

Enskild studie- och yrkesvägledning

Du kan ha samtal med studie- och yrkesvägledaren på din skola. Ni kan prata om vad du vill studera i framtiden och vad du vill arbeta med. Studie- och yrkesvägledaren kan ge dig information och vägledning och kan också hjälpa dig att göra val som passar dig.

Prao för Folkasboskolan och Transtenskolan

Det är obligatoriskt för elever i årskurs 8 och 9 att ha prao i 10 dagar.

Syftet med prao är att eleverna ska få kunskaper om arbetslivet inför kommande studie- och yrkesval.

Om prao på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolorna låter eleverna dela upp sin prao på 5 dagar under vårterminen i årskurs 8 och 5 dagar under höstterminen i årskurs 9.

Tillsammans med lärare har ett tydligt upplägg gällande praon på tagits fram. Eleven kommer att förberedas i skolan. De har med sig uppgifter där fokus ligger på arbetslivet. Uppgifterna är knutna till ämnen eleverna läser när praon infaller.

Söka till gymnasiet

Du kan senast söka till gymnasiet och börja är när du är 19 år gammal.

Du kan inte söka till gymnasiet om du

 • tidigare har gått klart ett nationellt gymnasieprogram
 • har en likvärdig utbildning
 • avlagt International Baccalaureate (IB).

Alla elever i Hallsbergs kommun söker gymnasieplats på Gymnasieantagningen i Örebros webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behörighet till gymnasiet

För att få börja på gymnasiet måste du ha lägst betyget E i många ämnen. Om du inte blir behörig ska kommunen på bästa sätt hjälpa dig att bli behörig på annat sätt.

Yrkesprogram

För att vara behörig ska du lägst ha betyget E i

 • svenska eller svenska som andraspråk
 • engelska
 • matematik
 • fem andra ämnen.

Högskoleförberedande program

För att vara behörig ska du lägst ha betyget E i

 • svenska eller svenska som andraspråk
 • engelska
 • matematik
 • nio andra ämnen.

Ekonomi-, humanistiska eller samhällsvetenskapsprogrammet

För att vara behörig ska du lägst ha betyget E i

 • svenska eller svenska som andraspråk
 • engelska
 • matematik
 • geografi
 • historia
 • religion
 • samhällskunskap
 • fem andra ämnen.

Naturvetenskaps- eller teknikprogrammet

För att vara behörig ska du lägst ha betyget E i

 • svenska eller svenska som andraspråk
 • engelska
 • matematik
 • biologi
 • fysik
 • kemi
 • sex andra ämnen.

Estetiska programmet

För att vara behörig ska du lägst ha betyget E i

 • svenska eller svenska som andraspråk
 • engelska
 • matematik
 • nio andra ämnen.

Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen riktar sig till dig som inte är behörig till ett nationellt program. Det finns fem introduktionsprogram:

 • Programinriktat individuellt val.
 • Yrkesintroduktion.
 • Individuellt alternativ.
 • Språkintroduktion.

Studera på annan ort

Om du vill söka en utbildning i en annan kommun gör du det också via webben. Det gäller också om du vill söka till en friskola som Örebro kommun inte sköter antagningen till. 

Studie- och yrkesvägledaren kan hjälpa dig om du inte känner dig säker på hur du ska göra.

Du kan söka till kommunala skolor på det så kallade frisöket. Det innebär att mottagande kommun tar emot i mån av plats. Kolla upp om din hemkommun står för inackordering.

När du söker till friskolor eller skolor med riksintag söker du inackorderingstillägg hos CSN, Centrala studiestödsnämnden.

Om inackorderingstillägg på CSN:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om att välja till gymnasiet

Utbildningsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På Utbildningsguiden kan du hitta och jämföra gymnasieskolor. Du kan också se vilka högskoleutbildningar du kan bli behörig till efter de högskoleförberedande gymnasieprogrammen.

Gymnasieantagningen i Örebro Län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På gymnasieantagningens webbplats söker du till gymnasiet. Du får information om hur ansökan går till och kan se ditt antagningsbesked med mera.

Arbetsförmedlingen- Välj yrke Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se yrkesguide, gör tester, se framtidsutsikter för olika yrken med mera.

Skolverket - Gymnasieskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fördjupad information om läroplan, program, ämnen, betyg med mera

Elitidrott på gymnasiet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om riksidrottsgymnasium (RIG) och nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) och hur det går till att söka. 

Hitta folkhögskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alla folkhögskolor över hela landet.

Försvarsmaktens ungdomsverksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du är intresserad av att utbilda dig inom försvar eller beredskap kan du gå någon av Försvarsutbildarnas ungdomskurser.

CSN - centrala studiestödsnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs om och sök studiemedel, inackorderingstillägg med mera.

Kontakta studie- och yrkesvägledaren

Du får lättast kontakt med studievägledaren genom att skicka ett sms.

Matilda Engholm
Telefon: 070-576 82 82.
E-post: matilda.tomasdotter.engholm@edu.hallsberg.se

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.