Studie- och yrkesvägledning i grundskolan, SYV

Läs om studie- och yrkesvägledning, prao och val till gymnasiet.

Du som går i grundskolan ska få kunskap och förutsättningar så att du kan göra bra val inför dina kommande studier och ditt yrkesliv.

I stället för studie- och yrkesvägledning säger man oftast SYV, både om verksamheten och om studie och yrkesvägledaren.

Studie- och yrkesvägledning är en del av undervisningen

Alla som jobbar i skolan ska hjälpas åt att ge dig bra förutsättningar för när du ska välja vad du ska studera och vad du ska jobba med. Arbetsmarknad, arbetsliv och utbildningsvägar ska vara en del av din skolas undervisning.

Enskild studie- och yrkesvägledning

Du kan ha samtal med studie- och yrkesvägledaren på din skola. Ni kan prata om vad du vill studera i framtiden och vad du vill arbeta med. Studie- och yrkesvägledaren kan ge dig information och vägledning och kan också hjälpa dig att göra val som passar dig.

Prao för Folkasboskolan och Transtenskolan

Det är obligatoriskt för elever i årskurs 8 och 9 att ha prao i 10 dagar.

Syftet med prao är att eleverna ska få kunskaper om arbetslivet inför kommande studie- och yrkesval

Om prao på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Folkasboskolan och Transtenskolan låter eleverna dela upp sin prao på 5 dagar i på vårterminen i årskurs 8 och 5 dagar på höstterminen i årskurs 9.

Tillsammans med lärare har ett tydligt upplägg gällande praon på tagits fram. Eleven kommer att förberedas i skolan och ha med sig uppgifter som är knutna till ämnen de läser just när praon infaller, där fokus ligger på arbetslivet.

Söka till gymnasiet

Du kan senast söka till gymnasiet och börja är när du är 19 år gammal.

Du kan inte söka till gymnasiet om du tidigare har gått klart ett nationellt gymnasieprogram eller har en likvärdig utbildning eller avlagt International Baccalaureate (IB).

Alla elever i Hallsbergs kommun söker gymnasieplats på Gymnasieantagningen i Örebros webbplats. Länk till annan webbplats.

Behörighet till gymnasiet

För att få börja på gymnasiet måste du ha lägst betyget E i många ämnen. Om du inte blir behörig ska kommunen på bästa sätt hjälpa dig att bli behörig på annat sätt.

Yrkesprogram
Lägst betyget E i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och fem andra ämnen.

Högskoleförberedande program
Lägst betyget E i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och nio andra ämnen.

För att vara behörig på ekonomi-, humanistiska eller samhällsvetenskapsprogrammet måste ämnena geografi, historia, religion och samhällskunskap ingå bland de nio ämnena.

För att vara behörig på naturvetenskaps- eller teknikprogrammet måste ämnena biologi, fysik och kemi ingå bland de nio ämnena.

På estetiska programmet finns inga krav vilka nio ämnen som ska ingå.

Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen riktar sig till dig som inte är behörig till ett nationellt program. Det finns fem introduktionsprogram:

  • Programinriktat individuellt val
  • Yrkesintroduktion
  • Individuellt alternativ
  • Språkintroduktion

Studera på annan ort

Om du vill söka en utbildning i en annan kommun eller en friskola som inte Örebro kommun sköter antagningen till gör du det också via webben.

Studie- och yrkesvägledaren kan hjälpa dig om du inte känner dig säker på hur du ska göra.

Du kan söka till kommunala skolor på det så kallade frisöket, det innebär att mottagande kommun tar emot i mån av plats. Kolla upp om din hemkommun står för inackordering.

När du söker till friskolor eller skolor med riksintag söker du inackorderingstillägg hos CSN, Centrala studiestödsnämnden.

Om inackorderingstillägg på CSN:s webbplats Länk till annan webbplats.

Mer information om att välja till gymnasiet

Utbildningsguiden Länk till annan webbplats.

På Utbildningsguiden kan du hitta och jämföra gymnasieskolor. Du kan också se vilka högskoleutbildningar du kan bli behörig till efter de högskoleförberedande gymnasieprogrammen.

Gymnasieantagningen i Örebro Län Länk till annan webbplats.

På gymnasieantagningens webbplats söker du till gymnasiet. Du får information om hur ansökan går till och kan se ditt antagningsbesked med mera.

Arbetsförmedlingen- Välj yrke Länk till annan webbplats.

Se yrkesguide, gör tester, se framtidsutsikter för olika yrken med mera.

Skolverket - Gymnasieskolan Länk till annan webbplats.

Fördjupad information om läroplan, program, ämnen, betyg med mera

Elitidrott på gymnasiet Länk till annan webbplats.

Information om riksidrottsgymnasium (RIG) och nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) och hur det går till att söka. 

Hitta folkhögskola Länk till annan webbplats.

Alla folkhögskolor över hela landet.

Försvarsmaktens ungdomsverksamhet Länk till annan webbplats.

Om du är intresserad av att utbilda dig inom försvar eller beredskap kan du gå någon av Försvarsutbildarnas ungdomskurser.

CSN - centrala studiestödsnämnden Länk till annan webbplats.

Läs om och sök studiemedel, inackorderingstillägg med mera.

Kontakta studie- och yrkesvägledaren

Du får lättast kontakt med studievägledaren genom att skicka ett sms.

Camilla Brynte
Telefon: 070-576 82 82.
E-post: camilla.brynte@edu.hallsberg.se

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.