Val och byte av skola

Se hur du gör om du vill välja en skola eller byta skola.

När det är dags för ditt barn att börja förskoleklass eller grundskola får barnet plats i en skola som ligger nära där du bor.

Om du vill välja skola eller byta till en annan skola i kommunen

Ditt barn kan få gå på en annan skola i kommunen om det finns plats. Om du vill ha plats på en annan skola får du själv ta kontakt med den skolan. Hitta kontaktuppgifter på skolornas sidor.

Om du väljer en annan skola har ditt barn oftast inte rätt till skolskjuts.

Om ditt barn redan går i skolan och vill byta till en annan skola i kommunen, ska du kontakta rektorn för barnets nuvarande skola och för den skola du vill att barnet ska gå i. Du hittar kontaktuppgifter på skolornas sidor.

Ditt barn får byta skola om det finns plats. Om du väljer att byta skola har ditt barn oftast inte rätt till skolskjuts.

Du ansöker om att byta skola med blankett en blankett som du skickar med posten. Adressen står på blanketten.

Om du vill börja i eller byta till en fristående skola eller skola i en annan kommun

Om ditt barn ska börja i en fristående skola eller en skola i en annan kommun ska du anmäla det till ditt barns anvisningsskola i Hallsbergs kommun.

Om ditt barn ska byta till en fristående skola eller till en skola i en annan kommun ska du anmäla det till ditt barns skola i Hallsbergs kommun.

Du anmäler med en blankett som du skickar med posten. Adressen står på blanketten.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.