Val och byte av skola

Se hur du gör om du vill välja skola eller vill byta skola.

När ditt barn ska börja förskoleklass eller grundskola får hen plats i en skola som ligger nära där du bor.

Välja en annan skola i kommunen

Ditt barn kan få gå på en annan skola i kommunen om det finns plats. Om du vill ha plats på en annan skola får du själv ta kontakt med den skolan. Hitta kontaktuppgifter på skolornas sidor.

Om du väljer en annan skola har ditt barn oftast inte rätt till skolskjuts.

Du ansöker om annan skola i kommunen med en blankett som du skickar med posten. Adressen står på blanketten.

Byta till en annan skola i kommunen

Om ditt barn går i skolan och vill byta till en annan skola i kommunen, ska du kontakta

  • rektorn för barnets nuvarande skola
  • rektorn för den skola du vill att barnet ska gå i.

Du hittar kontaktuppgifter till rektorer på skolornas sidor.

Ditt barn får byta skola om det finns plats. Om du väljer att byta skola har ditt barn oftast inte rätt till skolskjuts.

Du ansöker om att byta skola med en blankett som du skickar med posten. Adressen står på blanketten.

Börja i eller byta till fristående skola eller skola i en annan kommun

Om ditt barn ska börja i eller byta till

  • en fristående skola
  • en skola i en annan kommun

ska du anmäla det till ditt barns anvisningsskola i Hallsbergs kommun.

Du anmäler med en blankett som du skickar med posten. Adressen står på blanketten.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.