Läsårstider och lov

Se när terminen börjar och slutar samt vilka dagar eleverna är lediga.

Höstterminen 2019 börjar tisdag 20 augusti och slutar fredag 20 december.

Tider, första skoldagen den 20 augusti

Skollunch serveras från och med tisdagen den 20 augusti. Du kan få information om tider och skolskjutsar från din skolas områdeskontor.

Östansjö skola
Förskoleklass och årskurs 1 - 6 klockan 08.30 - 13.25.

Fredriksbergskolan
Förskoleklass och årskurs 1 - 6 klockan 08.00 - 13.30.

Stocksätterskolan
Förskoleklass och årskurs 1 och 2 klockan 08.15 - 13.00.
Årskurs 3 - 6 klockan 08.15 - 14.45.

Långängskolan
Förskoleklass och årskurs 1 - 6 klockan 08.00 - 13.00

Transtenskolan
Årskurs 7 - 9 klockan 08.40 - 16.00.

Sköllersta skola
Förskoleklass klockan 08.00 - 09.30.
Årskurs 1 - 2 klockan 08.00 - 13.20.
Årskurs 3 - 6 klockan 08.00 - 14.00.

Folkasboskolan
Förskoleklass och årskurs 1 klockan 08.20 - 13.00.
Årskurs 2 - 5 klockan 08.20 - 14.00.
Årskurs 6 - 9 klockan 08.20 - 15.00.

Lediga dagar höstterminen 2019

Vecka

Dag

Typ av ledighet

36

Fredag 6 september

Studiedag

44

28 oktober - 1 november

Studiedagar måndag, tisdag.
Lovdagar onsdag - fredag.

Se vilka dagar fritidshemmen har begränsat öppethållande

Vårterminen 2020

Vårterminen 2020 börjar torsdag 9 januari och slutar torsdag 11 juni.

Lediga dagar vårterminen 2020

Typ av ledighet

Dag

Datum

Vecka

Studiedag

måndag

10 februari

7

Vinterlov

måndag - fredag

17 - 21 februari

8

Påsklov

måndag - torsdag

6 - 9 april

15

Lovdag

fredag

22 maj

21

Lovdag

fredag

5 juni

23