Anpassad grundskola

Läs om undervisningen, anpassningar och hur det går till att få plats i anpassad grundskola.

Anpassad grundskola är till för elever som har svårt att klara målen för grundskolan på grund av

 • en intellektuell funktionsnedsättning
 • en förvärvad hjärnskada.

En elev har rätt att gå i anpassad grundskola om man bedömer att hen inte kommer kunna nå kunskapsmålen i grundskolan.

Utbildningen

Anpassad grundskola ska ge en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar. Utbildningen ska motsvara utbildningen i grundskolan så långt det är möjligt. Anpassad grundskola har en egen läroplan.

Undervisning i ämnen, ämnesområden eller enligt grundskolans kursplan

Utbildningen i anpassade grundskolan omfattar ämnen eller ämnesområden. En elev kan läsa ämnesområden om skolan bedömer att leven inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen.

Eleven kan också läsa en kombination av ämnen och ämnesområden.

Om en lärare bedömer att en elev klarar att läsa ämnen efter grundskolans kursplan kan hen få göra det. Det är skolans rektor som tar beslutet.

Skolor

I Hallsbergs kommun finns ingen anpassad grundskola. Våra elever läser

Anpassad gymnasieskola finns på Alléskolan i Hallsberg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Utredning innan eleven får plats i anpassad grundskola

Innan en elev kan börja i anpassad grundskola måste det göras en noggrann utredning. Man gör den för att kunna bedöma om barnet hör till anpassad grundskolas målgrupp. Utredningen görs i samråd med dig som är vårdnadshavare.

För att tillhöra anpassad grundskolas målgrupp krävs att

 • eleven har en intellektuell funktionsnedsättning eller en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada.
 • eleven bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav.

I Hallsberg är det verksamhetschefen för elevhälsan som ansvarar för bedömningen om en elev har rätt till anpassad grundskola. Som underlag för bedömningen behövs fyra utredningar:

 • Medicinsk
 • Psykologisk
 • Specialpedagogisk
 • Social.

Om du har frågor om anpassad grundskola eller rutiner för mottagande kan du kontakta elevhälsans verksamhetschef eller din skolas rektor.

Lämna synpunkter och klagomål på den anpassade grundskolan

Om du har en synpunkt eller klagomål på den anpassade grundskolan ska du:

 1. Kontakta skolans personal. Prata med personalen på ditt barns skola.
 2. Kontakta skolans rektor. Om du inte tycker att du får rätt hjälp av personalen eller om ditt ärende är av allvarligare karaktär kan du kontakta skolans rektor.
 3. Kontakta kommunens samordnare för den anpassade grundskolan.
  Om du inte är nöjd med hur skolan har hanterat ditt ärende kan du kontakta verksamhetschefen för elevhälsan, som också är kommunens samordnare för den anpassade grundskolan.

Kontakta verksamhetschefen för elevhälsan

Madelene Wistrand
Telefon: 0582-68 50 35
E-post: madelene.wistrand@edu.hallsberg.se

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.