Undervisning, bedömning och betyg

Läs om betyg, utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan i grundskolan.

Elever får omdömen i årskurs 1 -5 och betyg från årskurs 6 -9.

Förskoleklass

Läraren har ett utvecklingssamtal med dig och ditt barn en gång om året.

Om utvecklingssamtal på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Årskurs 1 - 5

Läraren har ett utvecklingssamtal med dig och ditt barn minst en gång per termin.

Ditt barn får en skriftlig individuell utvecklingsplan (IUP) en gång om året. Den består av två delar: omdömen och framåtsyftande planering. Den individuella utvecklingsplanen ska innehålla skriftliga omdömen.

I den framåtsyftande planeringen beskriver läraren vilka insatser som ska göras av skolan. Läraren beskriver också vad du och ditt barn kan göra för att hen ska utvecklas så långt som möjligt.

Om utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Årskurs 6 - 9

Läraren har ett utvecklingssamtal med dig och ditt barn minst en gång per termin.

Om utvecklingssamtal på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I slutet av höstterminen i årskurs 6 får ditt barn sitt första betyg. Hen får sedan betyg i slutet av varje termin. På vårterminen i årskurs 9 sätts slutbetyget. Det är med slutbetyget som ditt barn söker till gymnasieskolan.

Om betyg och kunskapskrav på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utvecklingsplaner och betyg är allmänna handlingar

Individuella utvecklingsplaner och betyg är allmänna handlingar. Det betyder att vem som helst kan be att få läsa dem.

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.