Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Få information om hur du kan ta del av offentliga handlingar. Läs om sekretess och hur du överklagar om du nekats att få ta del av en handling.

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten ska ha rätt till information om kommunens verksamhet. De ska också ha insyn i verksamheten. Du kan läsa offentliga handlingar i kommunhuset. 

Om offentlighetsprincipen och allmänna handlingar på regeringens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Allmän handling

En handling är allt som innehåller information av något slag. Det kan vara

  • skrivna dokument som e-post eller protokoll
  • ljudupptagningar
  • film

En handling är en allmän handling om den förvaras hos en myndighet och har inkommit till eller upprättats på myndigheten. Det finns undantag från detta. Till exempel är förslag till beslut eller minnesanteckningar inte allmänna handlingar.

En del handlingar är belagda med sekretess

Rätten att ta del av allmänna handlingar kan begränsas genom sekretess. Det innebär ett förbud att muntligen eller på annat sätt röja uppgifter. Det kan vara så att vissa uppgifter i en allmän handling omfattas av sekretess och att andra är offentliga.

Kommunen använder offentlighets- och sekretesslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att bestämma om en handling ska vara sekretessbelagd eller inte.

Du har rätt av överklaga kommunens beslut

Om kommunen av någon anledning inte vill lämna ut en handling har du alltid rätt att överklaga ett sådant beslut. Det kan till exempel gälla om den är sekretessbelagd

Ta del av allmänna handlingar

Du kan läsa offentliga handlingar i kommunhuset. Du kan också få en kopia av handlingen att ta med hem. Vi skickar som regel inte ut offentliga handlingar med e-post. Du måste själv hämta dem i kommunhuset.

Du ska inte behöva vänta på att få ta del av en handling. Den ska lämnas till dig så fort det är möjligt. Ibland behöver vi granska handlingen för att se om något ska beläggas med sekretess innan den lämnas ut. Då kan det ta lite längre tid.

Du behöver inte säga vem du är eller varför du vill ta del av handlingen.

Beställ en kopia av en allmän handling

Du kan beställa en kopia av en allmän handling i ett webbformulär.

Beställ en kopia av en allmän handling

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.