Artikeln publicerades 12 september 2023

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Sjukanmälan i Haldor för skolorna Folkasbo, Stocksätter, Transten och Fredriksberg läsåret 2023/2024

Under läsåret har kommunen ett pilotprojekt om sjukanmälan i Haldor. Det gäller inte fritidshemmet.

Du som har barn på Folkasboskolan, Stocksätterskolan, Transtenskolan eller Fredriksbergskolan ska göra sjukanmälan i Haldor under läsåret 2023/2024.

Om ditt barn går på fritids ska du också sjukanmäla i Edwise eller Edlevo-appen

Kommunen har ett pilotprojekt om sjukanmälan i Haldor. Det pågår under läsåret 2023/2024.

Pilotprojektet gäller bara skolan. Så om ditt barn även går på fritids ska du också göra en sjukanmälan i Edwise eller Edlevo-appen.

Syfte med testet

Vi ska undersöka om kommunen kan gå över till att använda Haldors funktion för sjukanmälan i stället för att använda Edwise och Edlevo.

Syftet är att göra det enklare för dig som är vårdnadshavare genom att minska antalet system som används.

Därför behöver vi testa

Funktionen för sjukanmälan används inte bara för att lärare ska veta vilka elever som är på plats under en dag. Den data som kommer in används också på andra sätt.
Därför är det viktigt att vi säkerställer att Haldor uppfyller våra krav och gör en utvärdering innan vi inför det för alla.