Långängskolan

Del av Långängskolans byggnad

Långängskolan ligger i södra Hallsberg. På skolan går elever från förskoleklass till klass 6. Här finns också ett fritidshem.

Kontakta skolan

Besöksadress: Långängsvägen 2 i Hallsberg

Arbetslag

Förskoleklass - klass 1: 072-202 06 43

Klass 2 - 4: 072-452 83 80

Klass 5 - 6: 070-307 69 99

Fritids

Yngre fritids: 072-202 06 43

Äldre fritids: 070-219 01 99

Tillförordnad rektor

Minnia Truedsson: 0582-68 52 99, minnia.truedsson@edu.hallsberg.se

Kurator

Anette Germer: 0582-68 52 79, anette.germer@edu.hallsberg.se

Skolsköterska

Erica Ahlgren: 0582-68 52 87, erica.ahlgren@edu.hallsberg.se